titNovembrový termín sa v enviromentálnych kruhoch už dlhodobo spája s konferenciou Ochrana ovzdušia. Ani v jej aktuálnom ročníku nechýbali prednášky popredných odborníkov z praxe, štátnej správy, a akademickej obce riešiace pretrvávajúce problémy s ochranou a kvalitou ovzdušia. Okrem prednášok bol pripravený aj blok posterov a firemných prezentácií.

 Reportáž z konferencie vám prinesieme v decembrovom vydaní časopisu.
obr1 obr2 obr3