titV Žiline sa uskutočnila 5. Slovenská kooperačná burza, medzinárodné kooperačné podujatie pod záštitou MH SR, zamerané na bilaterálne rokovania medzi podnikateľskými subjektmi s cieľom nadviazať nové hospodárske kooperácie. Partnerskou krajinou bola Srbská republika.

 

 

Bližšie informácie z podujatia vám prinesieme v najbližšom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

1m 2m 3m