tit-malyPredstaviť novinky a funkčnosť produktov Siemens PLM Software už tradične býva cieľom "PLM fóra". Ten tohtoročný bol zameraný na zlepšenie práce konštruktérov.

 

Bližšie informácie o podujatí sa dočítate v niektorom z najbližších vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

obr1-maly obr2-maly obr3-maly