makino1V poradí druhé Automotive Forum zorganizovala spoločnosť Makino koncom novembra vo svojom sídle v Bratislave. Dvojdňového podujatia, určeného predovšetkým pre producentov z oblasti automobilového priemyslu, sa zúčastnili desiatky hostí z krajín Vyšehradskej štvorky, Rakúska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.


Stredná Európa sa v posledných rokoch stala významným centrom automobilového priemyslu. Bratislavské technologické centrum Makino sa preto postupne začalo špecializovať práve na túto oblasť. Pre automotive však aktuálne nastáva prelomové obdobie. „E-mobilita prinesie zmenu hry pre všetkých z nás,“ upozornil vo svojom príhovore Reinhard Gruber, generálny manažér Makino Central Europe. Výroba súčiastok pre elektrické vozidlá vyžaduje vyššiu presnosť, čo znamená, že aj samotné stroje budú musieť vyrábať presnejšie a vo vyšších sériách.

Viac informácií prinesieme v decembrovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý