kztTatranská Lomnica hostila už 46. edíciu Medzinárodnej konferencie Zváranie 2018, organizovanej Slovenskou zváračskou spoločnosťou (SZS).


V dňoch 21. až 23. novembra sa v hoteli Uran stretlo viac ako 150 odborníkov na zváranie a delenie kovov, a to nielen zo strojárskej brandže, ale aj z tepelného hospodárstva, potrubnej dopravy, energetiky či akademickej obce.
Autori sa v dvoch základných okruhoch sústreďovali na viac ako tri desiatky odborných tém , a to zváranie a delenie konštrukcií a problematika zvárania, resp. povrchových úprav pozinkovaných materiálov.
Typickým javom na týchto podujatiach, ktorých sme, mimochodom, aj mediálnymi partnermi, sú priateľské posedenia a diskusie o poznatkoch z praxe.
Súčasťou podujatia bolo aj v tomto roku ocenenie NAJ prispievateľa, resp. prednášateľa z predchádzajúcej konferencie. Porotou sú pritom samotní účastníci. Ocenenie v tomto ročníku získal Radoslav Koniar zo strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

Viac informácií sa dočítate v decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár