dmgkeV dňoch 14. - 15. 11. 2018 usporiadala firma DMG MORI Czech seminár „Pokročilé technológie frézovania“ na Technickej univerzite v Košiciach. Na seminári sa ako prednášajúci vystriedali pracovnici firiem DMG MORI, Tungaloy, HAIMER a pracovníci Technickej univerzity. Cieľom seminára bola prezentácia skúseností v oblastiach obrábacích strojov a digitalizácie, zoraďovania nástrojov, rezných nástrojov a vzdelávania.

Prvý deň seminára bol vyčlenený žiakom piatich stredných škôl a poslucháčom univerzity, druhého dňa sa zúčastnilo 20 firiem a 42 zákazníkov. Po teoretickej časti nasledovali praktické ukážky v Prototypovom a inovačnom centre Strojníckej fakulty TUKE.

TEXT Pavol Jurošek FOTO archív redakcie