lean1Presne v polovici novembra sa v honosnom prostredí Štátneho divadla v Košiciach uskutočnil prvý ročník Lean Summitu Slovakia. Dvojdňové podujatie hostilo okrem domácich nadšencov Leanu aj uznávaných odborníkov zo zahraničia.


Summit priblížil množstvo techník a nástrojov neustáleho zlepšovania vo firme, napr. Kaizen, 5S, A3 a iné, ako aj filozofie podobné Leanu, spomenúť môžeme napríklad Six Sigma. Na praktických príkladoch z domácich aj zahraničných firiem sa účastníci mohli dozvedieť, ak osa viac či menej úspešne aplikujú v praxi.

Pre výrobný aj nevýrobný sektor
Uplatňovanie Lean princípov nie je určené len pre výrobné podniky, ale aj pre nevýrobnú sféru. Dva príklady prezentované na konferencii vám priblížime aj v reportáži v decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý