k2Asi 300 podnikateľov z celého spektra priemyslu sa v brnianskej Redute stretlo v utorok 13. novembra na podujatí organizovaného spoločnosťou K2 atmitec.


Išlo o pravidelné stretnutie používateľov informačného systému K2, ktorý dnes v Česku a na Slovensku využívajú stovky priemyselných firiem, strojárstvo nevynímajúc, logistiky, veľkoobchodu a pod. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie novej platformy pod názvom K2 mia.

Viac v decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství!

TEXT/FOTO Ján Minár