euroblechNa tohtoročnom 25. ročníku veľtrhu spracovania plechov EuroBLECH v Hannoveri boli hlavnými témami Priemysel 4.0, tzv. Big Data a digitalizácia. Už aj pre malé a stredné podniky tento vývoj ponúka obrovský potenciál. Tieto nové obchodné prístupy prinášajú výhody z hľadiska efektívnejších a menej zložitých procesov, ako aj zvyšovania produktivity a efektívnosti.


„Zatiaľ čo aplikácie na riadenie údržby strojov alebo interakciu strojov a robotov v celom výrobnom procese boli ešte pred pár rokmi víziou budúcnosti, dnes je pri práci s plechmi to realitou. V súčasnosti získavajú výhody z tohto vývoja nielen veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky tu zaznamenali svoj potenciál. Veľkosť týchto firiem im zvyčajne umožňuje pružne a rýchlo reagovať na takéto prechody, a preto sú v dobrej pozícii na to, aby mohli využívať digitalizáciu vo svoj prospech,“ uviedla pri otvorení veľtrhu Evelyn Warwick, riaditeľka výstavy EuroBLECH.
Veľtrh ponúkol najkomplexnejší pohľad z hľadiska priemyselnej digitalizácie plechov. Digitalizácia, ľahká konštrukcia a elektronická mobilita – tieto témy v súčasnosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu v oblasti výroby plechu. Sieťová výroba je kľúčovým prvkom filozofie Industry 4.0, ktorý zvyšuje produktivitu a znižuje prestoje strojov. E-mobilita predstavuje pre výrobu plechu veľké výzvy v dôsledku rôznych výrobných procesov a materiálov potrebných pre elektrické autá. To je spojené s ľahkou konštrukciou, kde sa kompozity a nové technológie stávajú čoraz dôležitejšími a pri napĺňaní alebo oddeľovaní materiálov prinášajú určité problémy.

TEXT/FOTO Michal Múdrý