obr1Technologická spoločnosť CEIT a ekonomický týždenník pripravili nový formát konferencie s názvom Smart Industry. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum produktivity a spojí ich do jedného celku.


Predstavené boli nielen moderné technológie pre smart výrobu a logistiku, ale konferencia priniesla aj odpovede na otázky, ako využiť smart riešenia, šikovne ich aplikovať a riadiť celé výrobné systémy. Podujatie sa uskutočnilo 16. a 17. októbra 2018 v Žiline.
Viac v novembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství!

TEXT/FOTO Ján Minár