MSV_2011-cerne

04.10.2011

Na oficiálním zahájení 53. mezinárodního strojírenského veletrhu,v jehož průběhu byly slavnostně předány Zlaté medaile MSV, se sešla mimořádná sestava hostů v česle s prezidentem České republiky Václavem Klausem a předsedou vlády Petrem Nečasem.

Mezinárodní auditorium v plně obsazené Rotundě pavilonu A přivítal Roman Onderka, primátor města Brna a předseda dozorčí rady společnosti veletrhy Brno. Ve svém krátkém vystoupení mj. uvedl, že Brno má v oblasti veletržního podnikání tu nejlepší tradici a současně také nejvyšší ambici. „Brněnské výstaviště a zvláště pak Mezinárodní strojírenský veletrh zaujímá v našem městě mimořádné a nezastupitelné místo. Z toho plyne i úzká provázanost mezi činností města a společnosti Veletrhy Brno a stručně i zájem města na prosperitě výstaviště a na úspěchu jednotlivých veletržních akcí. Je totiž nepochybné, že tento specifický typ podnikání je velmi perspektivní a pro město přínosný. Chceme být nejen stále lepším hostitelským městem veletrhů, ale také městem s rychle rostoucí ekonomikou a k jejímu růstu velkou měrou přispívá i strojírenský veletrh,“ prohlásil primátor. Mezi hosty večera jmenovitě přivítal nejen prezidenta Václava Klause a premiéra Petra Nečase, ale také ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, předsedu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Urbana, náčelníka Generálního štábu Armády ČR Vlastimila Picka, hejtmana Jihomoravského kraje a předsedu Asociace krajů ČR Michala Haška a předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Ze zahraničních hostů uvítal delegaci Polska jako partnerské země letošního MSV, kterou vede náměstkyně ministra hospodářství Grazyna Henclewska. Na zahájení nechyběla ani delegace Lichtenštejnského knížectví vedená místopředsedou vlády a ministrem hospodářství Martinem Meyerem, delegace Sverdlovské oblasti a delegace Čuvašské republiky Ruské federace.

Prezident Václav Klaus se ve svém projevu kriticky vyjádřil k projektu eurozóny a vyzval k nekompromisnímu a důslednému řešení situace kolem Řecka, které je v hluboké dluhové krizi a táhne eurozónu do ekonomických problémů. Naopak pochvalu si od něj vysloužil Mezinárodní strojírenský veletrh. Ten označil za nejvýznamnější průmyslový a technický veletrh v celém regionu střední Evropy, který svým významem a rozsahem představuje „vlajkovou loď“ našeho strojírenského průmyslu i celé české ekonomiky. Skutečnost, že je letošní ročník vyprodaný, je podle prezidenta pozitivním signálem.

Rovněž předseda vlády Petr Nečas ve svém vystoupení vyzdvihl dlouhou tradici Mezinárodního strojírenského veletrhu, který demonstruje vyspělost českého průmyslu a strojírenství. „Byl to právě český zpracovatelský průmysl, který působil jako jakási pomyslná lokomotiva, která opět rozjela vlak jménem české hospodářství. Vždyť není náhodou, že právě tomuto proexportně orientovanému českému zpracovatelskému průmyslu vděčíme mimo jiné za šestou nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii,“ uvedl mimo jiné premiér.

Na zahájení dále vystoupili náměstkyně ministra hospodářství Grazyna Henclewska, prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel  a generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška .

V průběhu večera byla předána ocenění nejlepším exponátům a také Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Závěrečné slovo patřilo generálnímu řediteli společnosti Veletrhy Brno Jiřímu Kulišovi, který poděkoval všem řečníkům za milá slova a vystavovatelům za účast. „Když se projdete po výstavišti, tak uvidíte, že to není žádný virtuální veletrh, ale že je to veletrh reálných věcí – výrobků a firem, které se živí skutečnou prací a vymýšlejí nové produkty,“ zdůraznil ve svém vystoupení. „Zahajovací den Mezinárodního strojírenského veletrhu je takový svátek strojařů, techniků, elektrotechniků, energetiků. Já vám k tomuto svátku chci popřát, aby ty poplašné zprávy, které někdy čtete v médiích, byly jenom poplašné zprávy a aby se vašim oborům dařilo,“ řekl Jiří Kuliš.

zdroj. www.bvv.cz