uvodnyVyše tridsať prihlásených firiem so svojimi produktmi, z toho polovica s vysokým zastúpením prvkov platformy Priemysel 4.0 – sa uchádzalo o Zlaté medaily jubilejného 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.


Slávnostný večer prvého dňa sa niesol v znamení oceňovania úspešných, navyše umocnený úžasným recitálom dvoch špičkových hviezd operného neba – Evy Urbanovej a Miroslava Dvorského, podčiarkoval česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti priemyslu. Slovensko bolo pri príležitosti 60. ročníka MSV a storočnice spoločného štátu partnerom veľtrhu.

Šesť úspešných produktov
Do finále sa dostali exponáty, ktoré vznikli na základe zmluvnej spolupráce s domácimi vedecko-výskumnými a výrobnými subjektmi.

Bezemisný Miniexkavátor E192E
Produkt výrobcu a vystavovateľa – spoločnosti Bosch Rexroth, s r. o., – bezemisný Miniexkavátor E192E je bezemisný batériový miniexkavátor so systémom pre dynamické riadenie spotreby energie podľa UV-0777-CZ, ktorý na jedno nabitie umožňuje prácu v trvaní až sedem hodín. Je vhodný najmä na prácu v uzavretých priestoroch.
Hodnotiaca komisia udelila ocenenie – Zlatú medailu za Inovácie práve za sofistikované riešenie spotreby energie.

KRAKEN – frézovacia hlava novej generácie
Regionálny technologický inštitút a Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojná, prišli do Brna predstaviť unikátny nástroj.
Ide o prútový nástroj špecifickej konštrukcie a dizajnu, ktoré umožňujú znížiť hmotnosť o viac ako 60 percent oproti štandardnému vyhotoveniu. Vďaka využitiu predností AM bola realizovaná inovácia vnútorného systému chladenia. Procesnú kvapalinu je možné privádzať priamo, nielen na čelo, ale najmä na chrbát nástroja. Modifikáciou výstupného otvoru chladenia bola docielená zvýšená intenzita chladenia pre obidve plochy nástroja. Vďaka tomu je možné zvýšiť produktivitu obrábania o 10 – 40 percent a súčasne vzrástla trvanlivosť rezných doštičiek o 10 – 200 percent v závislosti na obrábanom materiáli. Prútová konštrukcia a jej kľúčové uzly zabezpečujú porovnateľnú tuhosť a pevnosť nástroja pri obrábaní ako v prípade bežných nástrojov. Nástroj je možné použiť ako univerzálny pre štandardné obrábanie, HSC a ultra HSC procesy.
Ocenenie bolo udelené za unikátnu prútovú konštrukciu frézovacej hlavy. Technológiou 3D tlače bola dosiahnutá vysoká tuhosť konštrukcie, pričom kanálikmi jednotlivých prútov je privádzaná chladiaca a rezná kvapalina až k rezným doštičkám frézy.

Hybridný čerpací systém
Zlatá medaila za inováciu komponentov v strojárstve sa dostala do rúk Vysokého učenia technického v Brne.
Študenti a pedagógovia vytvorili hybridný čerpací systém určený na dopravu kvapalín na veľké vzdialenosti a čerpanie kvapalín z veľkých hĺbok. Okrem čerpadlového režimu môže byť prevádzkovaný aj v turbínovom režime a rekuperovať prebytočnú tlakovú energiu. Systém je založený na princípe prstencového elektrického motora, ktorého rotor je tvorený rotorom axiálneho čerpadla a stator je súčasťou potrubia. Kompaktné vyhotovenie umožňujúce rýchle pripojenie je
bezzapchávacie a možno ho využívať aj pre potreby záchranárov.
Ocenenie bolo udelené za návrh novej generácie čerpacej techniky s využitím nového konceptu prstencového elektromotora s čerpadlom, ktoré môže pracovať aj ako rekuperačná turbína. Bezzapchávacie riešenie zvyšuje spoľahlivosť systému a zvyšuje možnosti využitia.

Studio System
Výrobca – Desktop Metal Inc., vystavovateľ – MCAE Systems, s. r. o., exponát – Studio System. Výsledkom tohto spojenia je Zlatá medaila za inováciu výrobného stroja.

Desktop Metal Studio System je zariadenie na 3D tlač z kovu v kancelárskom prostredí. Ide o technológiu, ktorá automatizuje a zlacňuje kovovú 3D tlač. Vďaka integrácii cloudového softvéru ponúka používateľsky jednoduchý pracovný proces výroby zložitých kovových súčastí, tzv. in-house, od digitálneho súboru až po finálny kovový diel. Ide o zásadný posun v spôsobe vývoja produktov a ich uvádzania na trh. Dochádza k zníženiu nákladov a výraznému zvýšeniu rýchlosti, bezpečnosti i kvality kovovej 3D tlače.
Ocenenie je udelené za technológiu automatizácie a zlacňujúcu kovovú 3D tlač. Integráciou cloudového softvéru je vytvorený používateľsky jednoduchý pracovný proces výroby zložitých súčastí z kovu.

Valčekovací nástroj Superoll MAC
Valčekovací nástroj SUPEROLL MAC je vybavený schopnosťou automatického nastavenia priemeru nástroja, automaticky sleduje priemer predobrobeného otvoru pričom dosahuje stabilné výsledky a dokončovanie povrchu. Tolerancia priemeru je až 0,2 mm. So štandardným nástrojom je hodnota stlačenia ovplyvnená obrobeným priemerom. Použitím nástroja Superoll MAC je možné dosiahnuť stabilné výsledky v tolerancii 0,2 mm, čím sa predĺži životnosť nástroja. Superoll MAC môže vytvoriť plošný povrch s lepšou odolnosťou proti záchytu.
To je charakteristika produktu, ktorý získal Zlatú medailu za inováciu v spracovateľskej technológii. Výrobcom a aj vystavovateľom je Sugino Machine Ltd., Praha.

kuka

Ready2_spray
Zlatú medailu za inováciu v automatizačnej technike získala spoločnosť KUKA.
KUKA ready2_spray umožňuje automatizáciu lakovacích alebo nanášacích aplikácií v menších a stredných firmách. Spojenie firiem KUKA a Dürr, lídrov v odbore, umožnilo ako jeden produkt ponúkať dva vzájomne zladené a maximálne efektívne technológie. Nanášanie jednej alebo dvoch hmôt a to aj vo výbušnom prostredí. Ovládanie je z jedného miesta a dodávané je tak, aby spustenie do prevádzky bolo veľmi intuitívne a jednoduché.
Ocenenie bolo udelené za unikátne spojenie robota KUKA a lakovacej technológie DÜRR, ktorým vznikol nový produkt umožňujúci automatizáciu lakovacích operácií využiteľný najmä v malých a stredných firmách.

TEXT Ján Minár FOTO Michal Múdrý