obr1Slovenský plastikársky klaster (SPK) zorganizoval už po ôsmy krát seminár pod názvom Trendy v plastikárskom priemysle. V tomto roku bolo podujatie rozdelené do dvoch prednáškových dní. Okrem tradičného odborného seminára v prvý deň konferencie bol druhý deň venovaný inováciám v priemysle, vede a výskumu.


Ôsma edícia cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bude, pravdepodobne, aj jeho poslednou. Ako prítomných informovala Katarína Ikrényiová zo SPK, klaster bude v budúcnosti preferovať iné formy vzdelávania svojich členov.

obr2
Jan Svoboda


Reportáž z podujatia nájdete v novembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý