Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava, Strojnícka fakulta STU (SjF STU) Bratislava, Zväz strojárskeho priemyslu SR(ZAS SR) a Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Vás pozývajú dňa 20.októbra 2011 od 09.00 h na medzinárodnú odbornú konferenciu "STROJÁRSTVO 2011 – stav a perspektívy".
Konferencia by sa mala konať pod záštitou predsedníčky vlády Ivety Radičovej a jej hlavným zmyslom bude pomenovať stav a načrtnúť perspektívy kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky – strojárstva, ktorého súčasťou je aj výkladná skriňa slovenského hospodárstva - automobilový priemysel.

 

 

PROGRAM:

8,30 – 9,00  prezentácia účastníkov, otvorenie konferencie

9,00 – 9,15  úvod, Ing. Milan Cagala, CSc, prezident ZSP SR

9,15 – 9,25  doc. Ing. Robert Redhammer, PhD, rektor STU

9,25 – 9,35  Dr.h.c. Ing, Jozef Uhrík, CSc, prezident ZAP SR

9,35 – 9,45  Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR

9,45 – 9,55  Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska

9,55 – 10,05 Ivan Mikloš, minister financií SR

10,05 – 10,15  Juraj Miškov, minister hospodárstva SR

10,15 - 10,25  Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu  a športu SR

10,25 - 10,35  Ing. Leoš Mačák, technický riaditeľ, Svaz strojírenské technologie Praha, ČR

10,35 – 10,55  coffe break

10,55 – 11,10  prof. Ing. Ľubomír Šooš, dekan SjF STU Bratislava

11,10 – 11,40  Dr. Ing.h.c. Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW Slovakia

11,40 – 11,55  Ing. Ľubomír Plško, predseda predstavenstva Konštrukta Industry Trenčín

11,55 – 12,10  Alexej Beljajev (predseda predstavenstva TATRAVAGÓNKA Poprad

12,10 – 12,25  Ing. Miroslav Volák, zástupca výkonného riaditeľa pre oblasť stratégie, SPINEA Prešov

12,25 – 12,40  Ing. Jaroslav Patka, riaditeľ a konateľ INA Skalica a INA Kysuce

12,40 – 14,00 obedná prestávka

POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM – dve odborné sekcie

A. Akademická a výskumná sekcia – garant: prof. Ľubomír Šooš

14,00 – 14,20  Dr.h.c., mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan SjF TU Košice

14,20 – 14,40  Dr. Ing. František Simančík, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava

14,40 – 15,00  Ing. Štefan Medvecký, PhD, dekan SjF Žilinská univerzita

15,00 – 15,20 doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ Ústavu merania SAV Bratislava

15,20 – 15,40  prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan MTF STU Trnava

15,40 – 16,00  Július Hron, viceprezident ZAP SR a konateľ AUTO-IMPEX

B. Hospodárska a výrobná sekcia – garant: Ing. Jaroslav Holeček

14,00 – 14,20  Ing. Jaroslav Holeček, ZAP SR

14,20 – 14,40  Ing. Daniel Tomko, TOMARK Prešov

14,40 – 15,00  Ing. Martin Kele, riaditeľ MATADOR Industries Dubnica nad Váhom

15,00 – 15,20  Ing. Jaromír Jezný, ZŤS VVÚ Košice

15,20 – 15,40  Ing. Miloš Jochman, Andritz-Jochman Spišská Nová Ves

15,40 – 16,00  Ing. Boris Štubňa, technický riaditeľ WAY Industry Krupina

16,00 – UKONČENIE KONFERENCIE – ZÁVEREČNÝ RAUT