obr1V uplynulých dňoch sa v Trnave uskutočnila slovensko-nemecká konferencia spojená s výstavou Digitálna údržba 4.0. Konferencia chcela ukázať, aký má byť prvý krok k transformácii výroby.


Úvodná prednáška konferencie patrila Vladimírovi Švačovi, špecialistovi pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. V. Švač v príspevku priblížil aktuálny stav prípravy slovenských výrobných podnikov na Priemysel 4.0.
Spoločnosť SOVA Digital realizoval prieskum medzi firmami zo strojárskeho a automobilového priemyslu, ktorý ukázal, že:
25 % firiem nezačalo realizovať myšlienku Priemyslu 4.0
28 % firiem začalo zhromažďovať informácie
13 % firiem pripravuje vlastnú stratégiu
19 % firiem má vlastnú stratégiu, začína ju realizovať alebo ju už realize.
V. Švač hovorí: „Budúcnosť je veľmi dôležitá pre našu prítomnosť. Musíme vytvoriť lepšie podmienky a lepšie sa pripraviť na budúcnosť. V súvislosti s Industry 4.0 sa udejú dôležité zmeny v troch oblastiach: technológia; organizácia a riadenie vnútorných procesov podnikov; ľudia.“
Priemysel 4.0 je predovšetkým o informáciách. Bez správnych informácií žiadna transformácia podniku nebude úspešná. Ďalšou dôležitou zložkou je vzdelanie, v prípade Industry 4.0 však už musíme hovoriť o kontinuálnom vzdelávaní. Firmy však ešte nemajú pripravené tímy, ktoré by na aplikáciu myšlienok Priemyslu 4.0 dohliadali.

TEXT Michal Múdrý, Alena Pačková FOTO Róbert Bada