obr1Na dnech otevřených dveří u společnosti GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH v Bielefeldu od 12. do 15. června 2018 představila společnost DMG MORI v podobě 30 hightech strojů – v tom DMC 1850 V jako světové premiéry – průřez svým širokým portfoliem. Tímto komplexním sortimentem prezentoval výrobce obráběcích strojů svou technologickou kompetenci v oblasti soustružení a frézování. Kompetenci v oblasti automatizace podtrhlo dvanáct automatizovaných exponátů, v tom jedna kompletní výrobní buňka složená z jednoho stroje CTX beta 1250 4A a dvou CTX gamma 1250 TC. V centru pozornosti stála také digitální továrna se systémem CELOS jako podstatnou součástí organizace provozu, stejně tak ADITIVNÍ VÝROBA se čtyřmi kompletními procesními řetězci pro práškové lože a práškovou trysku. Další témata: efektivní dílenské programování s technologickými cykly DMG MORI , digitální řešení pro servis se službami NETservice a WERKBLiQ a sortiment DMQP s perfektně vyladěnými periferními zařízeními a příslušenstvím z jedné ruky.

 

Kompetence v oblasti automatizace zajišťují užitek pro zákazníka
Automatizační řešení pro ekonomickou výrobu nabývají stále více na významu. Proto DMG MORI podporuje své zákazníky tím, že všechny stroje svého širokého portfolia může již z výroby dodat se standardní automatizací i se specifickými zákaznickými automatizačními řešeními, a to z jedné ruky. Založením joint venture „DMG MORI HEITEC“ sloučily společnosti DMG MORI AKTIEN¬GESELLSCHAFT a HEITEC AG své know-how, aby dále urychlily vývoj automatizačních řešení budoucnosti. Základem tohoto přístupu je stavebnicový systém navzájem sladěných modulárních řešení.

Na dnech otevřených dveří v Bielefeldu představila společnost DMG MORI své kompetence v oblasti automatizace, a to na příkladech univerzálních soustruhů CLX 450 s gantry-zakladačem GX 6 a CTX beta 800 TC s robotem Robo2Go 2nd generation. Dalším příkladem bylo centrum DMU 50 3rd generation s manipulací s obrobky WH15 S, a především kompletní výrobní buňka složená z jednoho stroje CTX beta 1250 4A a dvou CTX gamma 1250 TC, propojených robotem na lineární ose. „Takto komplexními kombinacemi můžeme velmi individuálně reagovat na požadavky zákazníků,“ doplňuje Harry Junger, jednatel společnosti GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH.

Digital Factory – se systémem CELOS pro průchodnou digitální výrobu
Svými projekty CELOS a Path of Digitization od CELOS Machine přes CELOS Manufacturing až po digitální továrnu se společnost DMG MORI plně a zcela upsala digitální transformaci výroby obráběcích strojů. Jako technologický lídr se stále více stává partnerem pro dodávky na klíč pro Průmysl 4.0, přičemž důsledně sleduje strategii „zdola nahoru“. Systém CELOS verze 5.0 umožňuje snadnější realizaci digitálních workflows od plánování přes přípravu a výrobu až po monitoring a servis. „Tato průchodnost systému umožňuje uživatelům kontinuální optimalizaci jejich procesů,“ vysvětluje Harry Junger. Díky integraci takových inovací nabízí DMG MORI svým zákazníkům postupný a především prakticky realizovatelný vstup do budoucnosti digitalizovaného průmyslu.

obr2

Technologické cykly DMG MORI – až o 60 procent rychlejší programování
Exkluzivní technologické cykly DMG MORI podporuji obsluhu stroje při dialogovém dílenském programování přímo na CNC řízení pomocí inovativních nástrojů pro oblast manipulace, měření, obrábění a kontroly. Nejnovějším highlightem jsou inteligentní brusné cykly pro vnitřní, vnější a rovinné broušení s kontrolu obráběcího procesu v reálném čase pro nejvyšší bezpečnost procesu a kvalitu obrobků. V oblasti přípravy výroby zákazník navíc profituje z exkluzivních DMG MORI Powertools pro automatické CAM programování. Pro podporu uživatelů při zavádění a optimalizaci CAM systémů SIEMENS NX, AUTODESK FeatureCAM nebo ESPRIT je k dispozici 24 expertů DMG MORI.

NETservice a WERKBLiQ – digitální řešení pro servis zajišťují vyšší transparentnost a rychlejší pomoc
Perfektní servisní procesy zvyšují disponibilitu výrobních zařízení a minimalizují riziko nákladných prostojů výroby. S tímto cílem nabízí DMG MORI službu NETservice. Spolu se zařízením CELOS CONNECTOR a pro něj uzpůsobenou SERVICEcamera, která umožňuje livestream od stroje přímo k hotline DMG MORI, nastavuje NETservice nová měřítka pro vzdálený servis ve výrobě obráběcích strojů. Služba NETservice byla vyvinuta speciálně pro zákazníky z výroby obráběcích strojů a nabízí nejvyšší bezpečnost dat – potvrzenou cetrifikátem TÜViT zkušební autority TÜV Nord. Na rozdíl od spojení „point to point“ lze v novém NETservice prostřednictvím poskytovatele konektivity dokonce propojit několik expertů do konferenčního rozhovoru. Obslužný personál u stroje, experti na hotline, servisní technici a další experti tak mohou v bezprostředním komunikačním propojení řešit otázky servisu společně.

NETservice je součástí nového paketu Monitoring & Services, který umožňuje snadný vstup do digitalizace. Navíc k samotnému NETservice zahrnuje IoTconnector pro bezpečné napojení na stroj a snímání dat stroje, MESSENGER pro vizualizaci aktuálního stavu stroje a aplikaci COCKPIT APP jako základ pro všechny digitální monitorovací aplikace. V rámci své digitalizační strategie převzala společnost DMG MORI v říjnu 2017 společnost WERKBLiQ GmbH se sídlem v Bielefeldu s celkem 20 pracovníky. WERKBLiQ nabízí platformu nezávislou na konkrétních výrobních společnostech, pomocí níž se mohou propojit všechny subjekty zapojené do údržby. Společnost nabízí průmyslové branži v podobě 15 různých modulů rozsáhlý nástroj pro efektivnější a jednodušší realizaci celého procesu údržby. Vedle zobrazení individuálních interních procesů umožňuje tato platforma také komunikaci s obchodními partnery a se všemi subjekty, které se partnery ještě chtějí stát. Aktuálně je na platformě propojeno 220 uživatelů s více než 150 stroji a celkem 5.132 evidovanými termíny údržby.

Technology Excellence – komplexní portfolio pro soustružení a frézování
Komplexní portfolio společnosti DMG MORI sahá od univerzálních frézovacích strojů přes 5osá obráběcí centra až po univerzální soustruhy a kompletní soustružnicko-obráběcí centra. S tímto spektrem spojené technologické kompetence představila společnost DMG MORI v podobě 30 hightech strojů na dnech otevřených dveří v Bielefeldu. Mezi exponáty byly modely z řad CMX U a CMX V, centra DMU 60 eVo FD a DMC 80 FD duoBLOCK jako zástupci mnohostranných frézařsko-soustružnických center, a dále horizontální obráběcí centra DMC 60 H linear a NHX 4000. Speciální pozornost byla věnována soustruhům vyráběným přímo v závodě Bielefeld. Několik modelů řad CTX beta TC a CTX gamma TC reprezentovalo centra pro kompletní soustružnicko-frézařské obrábění, zatímco stroje CTV 250 byly představeny jak v provedení dvojité buňky, tak i jako produkční soustruhy se soustružnicko-frézovací kolébkou pro obrábění homokinetických kloubů.

Světová premiéra: DMC 1850 V – vertikální obrábění s pojezdem 1.850 mm v ose X a záruka 36 měsíců na všechna vřetena MASTER bez omezení hodin.
Řada DMC V již mnoho let přesvědčuje zájemce z oblasti vertikálního obrábění svým stabilním ložem z minerálních materiálů, inovativně koncipovaným chlazením a modulárním systémem vybavení, který zahrnuje jak přesné, tak i těžké obrábění. Těchto standardů se společnost DMG MORI držela také při vývoji centra DMC 1850 V. Jednodílné litinové lože a přímo poháněné kuličkové šrouby u všech os zajišťují zvýšenou tuhost této světové premiéry. Výsledkem je tvarová přesnost na kružnici 5 µm. Pojezd X dlouhý 1.850 mm umísťuje tento špičkový model přesně uprostřed mezi jeho sesterskými stroji a větší řadou DMF a umožňuje jeho mnohostranné nasazení ve výrobě forem i obecných strojů, stejně jako v leteckém a kosmickém průmyslu.

obr3

ADITIVNÍ VÝROBA – čtyři kompletní procesní řetězce pro práškové lože a práškovou trysku
Se svou kombinací laserového navařování a třískového obrábění na strojích řady LASERTEC 3D hybrid se DMG MORI již déle než pět let úspěšně prosazuje na trhu. Vedle utváření a rozvíjení digitálního procesního řetězce se společnost stala komplexním dodavatelem strojního vybavení pro oblasti aditivní výroby. Zatímco LASERTEC 65 3D pro ryzí laserové navařování funguje jako doplněk stávajícího parku obráběcích strojů, rozšiřuje LASERTEC 30 SLM v novém designu STEALTH portfolio společnosti o technologii práškového lože se selektivním laserovým tavením. Dvě posledně jmenované řady lze navíc kombinovat se samostatnými obráběcími centry a soustruhy z portfolia DMG MORI a realizovat tak další varianty procesních řetězců.

LASERTEC 30 SLM – kompletní řešení pro ADITIVNÍ VÝROBU v práškovém loži
Na trhu aditivních systémů pro selektivní laserové tavení se LASERTEC 30 SLM prosazuje svou flexibilitou, produktivitou a bezpečností procesu. Tak například flexibilní práškový modul rePLUG umožňuje změnu prášku za méně než dvě hodiny. Uzavřený oběh prášku navíc zajišťuje vysokou míru bezpečnosti práce i autonomie procesu. Uspořádání dveří a klapek tohoto ergonomicky konstruovaného stroje umožňuje pohodlnou manipulaci s obrobky i údržbu stroje, zatímco nový ovládací panel v designu Stealth soustřeďuje všechny důležité ovládací prvky a tlačítka v bezprostředním pohledu i dosahu. V podobě systému CELOS SLM nabízí DMG MORI komplexní softwarové řešení pro CAM programování i řízení stroje z jedné ruky a s jednotným uživatelským prostředím. Díky němu lze požadované díly – bez ohledu na jejich komplexnost – s minimálními časovými nároky programovat externě a pak přenášet do stroje.

DMQP – perfektně vyladěná periferní zařízení a příslušenství z jedné ruky
Měřicí technika, držáky nástrojů a manipulační systémy jsou jen třemi příklady periferních zařízení a produktů externích dodavatelů, jimiž DMG MORI kompletuje svá výrobní řešení. Tyto i další kompetence se orientují podle vysoké kvality CNC strojů DMG MORI. V podobě DMG MORI Qualified Products (DMQP) definuje tento výrobce obráběcích strojů své vysoké nároky právě v této oblasti. Certifikovaní partneři DMQP musí vyhovět nejvyšším nárokům na inovační sílu, technologickou kompetenci a kvalitu. Sladěná rozhraní, zajištěná konektivita, stálost cen a definované podmínky záruky přinesou zákazníkům DMG MORI další zvýšení produktivity výroby a zaručí nejvyšší kvalitu až do nejmenšího detailu.

TEXT/FOTO DMG MORI