obr1Sila, s akou digitálna transformácia začína vplývať na automatizovanú produkciu, bude zrejmá na veľtrhu automatica 2018 v Mníchove od 19. do 22. júna. Termíny ako cloudová robotika, „Deep Learning“ a inteligentná výroba už nie sú len heslom, ale čoraz viac sa stávajú skutočnosťou.


Rýchlosť postupu rozvoja digitálnych sietí vo fabrikách prekvapuje aj znalcov z oblasti priemyslu. Dôvodom pre to je, že hoci „stať sa inteligentným“ stojí peniaze, investície stoja za to. To potvrdila aj nedávna štúdia s názvom „The Digitalization Productivity Bonus: Sector Insights“ od spoločnosti Siemens Financial Services (SFS). Podľa nej môžu výrobcovia dosiahnuť ročný nárast produktivity prostredníctvom zníženia výrobných nákladov o 9,8 percenta, a to len vďaka automatizácii a digitalizácii ich výrobných systémov. Obrovské nárasty produktivity pomáhajú spoločnostiam uvoľňovať likviditu, s ktorou môžu financovať investície do nových technológií.

* * * * *
S termínom deep-learning, ktorý sa dá voľne preložiť ako hĺbkové učenie, sa pravdepodobne budeme stretávať najmä v jeho anglickej forme. Týmto termínom sa označujú počítačové systémy, ktoré sú v určitom zmysle schopné porozumieť abstraktným pojmom podobne ako človek. Dokážu teda zo surových dát extrahovať hlbší význam.
* * * * *

Produkčné riešenia založené na cloude
Množstvo praktických príkladov dokazuje, ako môže byť inteligentná výroba účinná a vysoko produktívna. Takýmto príkladom môže byť spoločnosť Kuka. Kuka spája analógový a digitálny svet vo výrobe komponentov robota v plne automatizovanej sieťovej bunke. Bunka ukazuje, ako robot vyrába komponenty robota v spolupráci s dvoma obrábacími centrami. Šesťosový robot preberá manipuláciu s odlievanými komponentmi. So svojou pracovnou plochou rozšírenou cez lineárnu jednotku môže riadiť obe obrábacie centrá a dodatočne vykonávať odstraňovanie obrobku. Toto je analogický svet.
Digitálny svet je prepojený prostredníctvom zosieťovania všetkých komponentov navzájom a s cloudom Kuka. V tomto kontexte sú všetky funkčné časti bunky integrované do inteligentného výrobného prostredia. Všetky údaje o strojoch, robotoch, vrátane obrábacích strojov a nástrojov sa zhromažďujú v „Kuka Connectivity Box“, odkiaľ sa posielajú do cloudu, kde sa spracujú a vizualizujú v konfigurovateľných prehľadoch nazývaných „dashboards“. Výsledkom je, že operátori, údržba aj manažment majú úplné informácie o výrobnom procese kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste na svete.

Automatizácia IoT sa v Mníchove stane realitou
Vystavovatelia na veľtrhu automatica dokážu, že budúcnosť priemyselnej výroby bude úplne prepojená. Taktiež budú prezentovať, aké výhody vyplývajú z prepojenej výroby a aké jednoduché je implementovať otvorené siete, ktoré sú pre prepojenú výrobu nevyhnutné. Dnes už je jasné, že mnoho spoločností zúčastňujúcich sa veľtrhu, sa bude prezentovať s heslom „Priemysel 4.0“, „Smart Factory“ alebo „Digitálne siete“ a inovácie, ktoré budú prezentované v Mníchove, majú viac revolučný než vývojový charakter.

obr2

Jedným z príkladov je spoločnosť Fanuc. Tento popredný japonský výrobca robotov poskytuje inteligentnú platformu na výmenu údajov v reálnom čase pomocou systému FIELD (Fanuc Intelligent Edge Link and Drive). Manažér spoločnosti Fanuc Matthias Fritz uviedol: „Veríme, že FIELD je míľnikom v priemyselnom sieťovaní.“ Medzi osvedčenými modulmi tejto platformy je operačný softvér „Linki“, ktorý zachytáva, triedi, hosťuje a analyzuje údaje zo strojov v systéme. V dôsledku toho možno monitorovať „vitálne funkcie" stroja a vyvodiť závery pre preventívnu údržbu.
Táto čiastková úloha sa vykonáva pomocou programu „Zero Down Time“ (ZDN), ktorý sa už úspešne používa v automobilovom priemysle. V USA organizuje General Motors preventívnu údržbu pre viac ako 10 000 robotov s programom ZDT. FIELD však môže robiť ešte viac: zahŕňa aj funkcie Industry 4.0, ako napríklad „Deep Learning“, v ktorých roboty navzájom komunikujú svoje „skúsenosti“.
Výrobcovia robotov a komponentov v súčasnosti intenzívne pracujú na priekopníckych riešeniach, aby získali správne údaje na správnom mieste a v správnom čase, a následne poskytli základ pre vytváranie inteligentných sietí. Dynamika, s ktorou digitálna transformácia mení priemyselnú automatizáciu, vytvára z nadchádzajúceho veľtrhu automatica platformu pre všetkých poskytovateľov a používateľov automatizácie a IT. Svojím vlastným tematickým okruhom IT2Industry v hale B4 poskytuje automatica aj platformu pre IT dodávateľov.

TEXT Michal Múdrý FOTO automatica