obrPrinášame vám kompletný prehľad ocenení udelených počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre 2018.

 

 

 

 

 

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:

Vystavovateľ: RŐSLER Oberflächentechnik GmbH, Wien AT
Výrobca: RŐSLER Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, DE
Názov exponátu: RŐSLER Surf – Finisher
Popis: Za dokonale vyriešenú technológiu superfinišovania s využitím robotického pracoviska.

Vystavovateľ: MT- MONT s.r.o., Bratislava, SK
Výrobca: EUROMAC S.P.A., Formigine (MO), IT
Názov exponátu: FX BEND 1023
Popis: Za vynikajúce riešenie dvojrýchlostného posuvu nástroja pre ohraňovanie plochých súčiastok.

Vystavovateľ: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SK
Výrobca: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SK
Názov exponátu: Model vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály
Popis: Za vynikajúce spracovanie modelu vodíkového automobilu s palivovými článkami a metalhydridovými materiálmi pre uskladnenie vodíka.

obr1

Cenu za najkrajšiu expozíciu MSV 2018 získali:
Cenu získali: TBH Technik, Žilina a MTS, spol. s r.o., Krivá
Popis: Za moderne a esteticky ladenú expozíciu flexibilných produktov a upínacích systémov pre odbornú a laickú verejnosť.

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2018 získal:
Vystavovateľ: FORMICA spol. s r.o., Nitra, SK
Výrobca: EWM HIGHTEC WELDING, Műndersbach, DE
Názov exponátu: Multiprocesný zvárací zdroj MIG/MAG TITAN XQ PULS
Popis: Za inovatívnosť pri realizácii zváračských procesov. Výrobok napĺňa výzvu „Industry 4.0“ s možnosťou kontroly postupov a parametrov zvárania a vyhodnocovania spotreby materiálov on-line systémom.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2018 získal:
Vystavovateľ: OptiSolutions s.r.o., Praha, ČR
Výrobca: OptiSolutions s.r.o., Praha, ČR
Názov exponátu: Umelá inteligencia vo výrobe – „Priemysel 4.0“
Popis: Za unikátne nasadenie prostriedkov umelej inteligencie do prostredia priemyselnej výroby, ktoré reflektuje najmodernejšie trendy v oblasti automatizácie.

Cenu za tematickú výstavu TECHFORUM 2018 získal:
Vystavovateľ: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK
Výrobca: Stanislav Zeman – Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Bratislava SK
Názov exponátu: Volant 4. generácie – Integrovaný riadiaci systém s využitím prvkov umelej inteligencie, určený na vyobrazenie a nastavenie parametrov monopostu
Popis: Za dokonale vyriešený riadiaci systém s využitím prvkov umelej inteligencie.

obr2

Čestné uznania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2018 získali:
Vystavovateľ: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Strojnícka fakulta, SK
Výrobca: Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, Žilina, SK
Názov exponátu: E-3KOLKA
Popis: Za špeciálne riešenie mechanického zabezpečenia trojkolového vozidla proti preklopeniu, významné hlavne z oblasti posunu ťažiska pri imobilných užívateľoch.

Vystavovateľ: TRUMPF Slovakia s.r.o., Košice, SK
Výrobca: TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen, DE
Názov exponátu: TruLaser 2030 L82 Laserový rezací stroj
Popis: Za vysoko sofistikované technologické zariadenie, pracujúce na princípe laserového rezania zabezpečujúce vysokú kvalitu a presnosť výstupných produktov s orientáciou na produktivitu a energetickú úsporu.

Vystavovateľ: ABB s.r.o., Bratislava, SK
Výrobca: ABB s.r.o., Bratislava, SK
Názov exponátu: ABB robot IRB 4600 so systémom SafeMove2 systém pre bezpečnú spoluprácu človeka a robota
Popis: Za inteligentné zariadenie, ktoré zabezpečuje systém pre bezpečnú spoluprácu človeka a robota v intuitívnom prostredí.

CENA MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU ELO SYS 2018
Cenu prezidenta SEZ-KES „za prínos v elektrotechnike“ získavajú Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký, za experimentálne overenie separačnej vzdialenosti bleskozvodov.

Cenu Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov získava Ing. Vojtech Šepák, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu:
Ocenenie získava expozícia spoločnosti: RITTAL s.r.o. Bratislava
Návrh a realizácia expozície: Atipic spol.s r.o. Dolný Kubín

obr3

Inovatívny čin roka
Súťažná kategória „Výrobková inovácia“
na tretom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce – TRITECH, betón s využitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu.

na druhom mieste sa umiestnil produkt spoločnosti: Martin Beblavý – KOVOEFEKT - klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikovaných ľudí.

na prvom mieste v kategórii Výrobková inovácia sa umiestnil produkt spoločnosti: CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. – Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky.

Súťažná kategória „Technologická inovácia“
Na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. za virtuálny montážny tréning.

Druhé miesto získal projekt spoločnosti Mymedia s.r.o., za Hybridný polymérny materiál pre 3D tlač.

Prvé miesto získal projekt spoločnosti Sensoneo, j.s.a. za Sensoneo smart manažment odpadov

Súťažná kategória „Inovácia služby“
na treťom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Prediqt, s.r.o.,Platforma DataCity.

na druhom mieste sa umiestnilo riešenie spoločnosti CEIT, a.s., CEIT Smart Factory.

na prvom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti HRDLIČKA – Slovakia s.r.o., UtilityReport.

Strojársky výrobok roka 2017
Organizátorom a garantom súťaže je Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a výrobky vybrala hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov vymenovaných prezidentom zväzu.

Hodnotiaca komisia ocenila tri výrobky. Všetky ocenenia sú rovnocenné.

Prvým oceneným výrobkom je: Hydraulický ohraňovací lis HOL 40, výrobca: JHL – PRODUKT, s.r.o., Trenčín

Druhým oceneným výrobkom je: Vysoko presný aktuátor DS 95 a DSM 95, výrobca: SPINEA, s. r. o., Prešov a SPINEA Technologies, s. r. o, Prešov

Tretím oceneným výrobkom je: 4 – nápravový nádržkový vozeň Zags 117 m3 LPG+, výrobca: Tatravagónka, a. s., Poprad

obr4

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství za rok 2018 získala akciová spoločnosť Konštrukta- Industry so sídlom v Trenčíne.

TEXT/FOTO Michal Múdrý