obr2Najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samostatné technológie výroby predstavili na výstavisku v Nitre slovenské a zahraničné firmy. „Na 25. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa prezentovalo 437 vystavovateľov z Európskej únie, Číny, Japonska, Indie, Taiwanu a Spojených štátov amerických," informoval Martin Lužbeťák z agrokomplexu Národného výstaviska, š. p.


Súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu boli sprievodné výstavy Eurowelding, Cast-Ex, EMA, Techfórum a Stavmech – Logitech. Súbežne s veľtrhom sa na výstavisku už druhý rok konal medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a komunikácií ELO SYS.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca je dôležité, aby boli strojárstvo a elektrotechnika, dve nosné odvetvia, ktoré tvoria vyše 50 percent celkového priemyslu na Slovensku, vnímané ako jeden celok. „Veľa sa hovorí o inovatívnych technológiách, je však dôležité, aby boli pretavené do praxe. Náš rezort má pripravený akčný plán na podporu inteligentného priemyslu, bude však záležať od samotných firiem, či dokážeme tieto opatrenia zrealizovať. Už v budúcom roku by sme chceli urobiť prvý odpočet, čo sa podarilo realizovať, a čo naopak ešte chýba," povedal Chovanec.
Prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Alexej Beljajev počas otvorenia veľtrhu ocenil, že napriek súčasnej digitalizácii a informatizácii sveta sa veľtrh dokázal udržať a poskytuje priestor na diskusie, výmenu skúseností i vzájomnú konfrontáciu strojárskych firiem. Upozornil však na chýbajúci záujem štátnych inštitúcií o veľtrh. Jeho slová potvrdil aj Vladimír Vránsky, prezident Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. „Veľtrhu želám podstatne vyšší záujem orgánov verejnej správy, hlavne ústrednej štátnej správy," skonštatoval.

TEXT/FOTO Michal Múdrý