obr1Koniec mája na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO už tradične patrí strojárstvu a technike. V dňoch 22. – 25. mája 2018 sa uskutoční jubilejný 25. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.


Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov boli zaradené aj tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Veľtrh a aj jeho tematické výstavy spadajú do oblasti B2B. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne odborné sprievodné akcie, zamerané na aktuálnu problematiku.
V tomto ročníku je očakávaná účasť na úrovni vyše 400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov na ploche vyše 25 000 m2. Typická návštevnosť veľtrhu sa pohybuje na úrovni vyše 18 000 návštevníkov.
Tento rok sa opäť súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom uskutoční aj medzinárodný veľtrh ELO SYS, ktorý prinesie návštevníkom novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií.
Odborný sprievodný program na vysokej úrovni zabezpečí najvyšší počet odborných konferencií za posledné roky. Jednou z nosných tém bude okrem iného aj INDUSTRY 4.0 a veľa noviniek z oblasti automatizácie a softvéru pre priemysel. Slovenská kooperačná burza 2018 vás oboznámi s najnovšími trendmi v strojárstve, prednášky a konferencie Electron Nitra 2018 sú zamerané najmä na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení.
Už tradične prebehne aj súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. Zväz strojárskeho priemyslu ocení najlepšie strojárske výrobky, ktoré boli v roku 2017 vyrobené na Slovensku. Vystavovatelia so zámermi priniesť do odvetvia nové inovačné prvky a ich špičkové produkty sú inšpiráciou pre všetkých. Počas veľtrhu sú na výstavisku v súvislosti s inováciami udelené ocenenia „Inovatívny čin roka 2017“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR – rovnako poskytujúce veľtrhu aj svoju záštitu.

TEXT TASR FOTO archív redakcie