obrUž tradične sa v rámci odborného sprievodného programu bude dňa 22. 5. 2018 konať 14. ročník Seminára znalcov v odbore elektrotechnika. Odborný seminár je zameraný na oboznámenie znalcov s trendami v znaleckej činnosti. Počas seminára budú prediskutované problémy znalcov pri výkone činnosti a usmernenia tak, aby výkon znaleckej činnosti bol v súlade so zákonom.


Organizátorom 14. ročník Seminára znalcov v odbore elektrotechnika je Znalecký ústav STU, ktorý intenzívne pôsobí v znaleckej činnosti. O záštitu nad seminárom bolo požiadané Ministerstvo spravodlivosti SR.
Spíkri podujatia Jozef Holienčík a prof. František Janíček si pre vás pripravia aktuálne informácie z oblasti súdnoznalectva v odbore elektrotechnika a v bohatej diskusii odpovedia na všetky vaše otázky.

TEXT Zdenka Lelkešová FOTO archív redakcie