obr1Lasery a optické prístroje nachádzajú uplatnenie v stále väčšom počte priemyselných aplikácií, a to ako v spracovaní kovových, tak nekovových materiálov. V priebehu nasledujúcich rokov sa navyše očakáva výrazný nárast využívania laserových zariadení v priemyselnej výrobe.


Podeliť sa o skúsenosti s využívaním laserových technológií v priemysle mala za úlohu konferencia Lasery + Optika v priemysle, ktorú zorganizovala spoločnosť LASCAM systems, aplikujúca štandardné i špeciálne laserové riešenia v priemysle. Viacero prednášok sa zaoberalo využitím laseru v plastikárskom priemysle.

obr2

Reportáž z podujatia prinesieme v júnovom vydaní.

TEXT/FOTO Michal Múdrý