ipa1Stretli sme sa po siedmy raz – na Fóre praktickej údržby v Trnave, kde vyše 200 účastníkov, odborníkov z oblasti údržby a akademického prostredia, prezentovalo pohľady na smerovanie údržby viaceré osobnosti z praxe.


Konferencia priniesla pohľady nielen na klasické riadenie údržby, ale aj na prediktívne a diagnostické prístupy. V súčasnosti stále viac hovoríme o Industry 4.0 alebo aj o Údržbe 4.0. Nadobúdame dojem, že väčšinou je táto téma ponímaná na teoretickej úrovni a stáva sa z toho sprofanovaný pojem.
Spoločnosť IPA Slovakia, ako organizátor podujatia, sme skúsili podujatie poňať prakticky.
Tak napríklad, Broněk Balga, hovoril o svojich praktických skúsenostiach budovania systému údržby vo firme FOSFA. Údržbu 4.0 priblížil z praktického pohľadu zavádzania prvkov Údržby 4.0 s prepojením na procesný model údržby, kategorizáciu strojov a zariadení, štíhlu údržbu, využívanie dostupných foriem diagnostiky.

* * * * *
Prednášajúci 7. Fórum praktickej údržby:
Martin Gregáň – SIPRIN
Ján Hric – KIA Motors Slovakia
Karol Hönsch – BSH Drives and Pumps
Peter Jaška – AutoMax Slovakia
Henrich Chomist – bpi consulting
Bronislav Balga – IPA Czech
Ján Liguš – M-D-J
Jiří Tomek – WeRefactorIT
* * * * *

Ján Hric z Kia Motors Slovakia sa podelil o svoje skúsenosti na tému budovanie podporných systémov a vzdelávania pre novú generáciu údržbárov. Podrobne predstavil prepracovaný workflow riešenia porúch od signálu volania údržby v PLC až po vyriešenie poruchy. Tento systém si vyvinuli sami a podstatne s ním skrátili a zjednodušili odstránenie porúch. Taktiež odbremenil produkčných operátorov od zháňania údržbárov, takže sa môžu venovať svojej práci. V Kia Motors uviedli do života svoj webový zálohovací systém strojov. Eliminovali riziko nezálohovania strojov a strát záloh. Ján Hric taktiež predstavil systém vzdelávania údržbárov vo firme, ktorý si sami navrhli.
„Ako tradične aj tento rok sme sa na našej konferencii dotkli soft skills a konkrétne témou Life Manažment – teda údržba údržbára.“ Heňo Chomist sa z pohľadu kouča a pracovného psychológa dotkol vecí, ktoré trápia nás a našich kolegov údržbárov, ako je udržanie výkonovej motivácie či zabránenie vyhoreniu.

ipa2

Exkluzívne exkurzie
Už len z tejto vzorky prednesených príspevkov je zrejmé, že podujatie sa nieslo v štandardnej IPA kvalite, čo oceňovali aj účastníci a uskutočnila sa aj široká diskusia, ktorá nasledovala ku každému vystúpeniu.
Spoločenský večer s hudbou od Deep Purple bol pokračovaním priateľského stretnutia a neformálnych rozhovorov.
7. Fórum praktickej údržby vyvrcholilo na druhý deň exkurziou vo firmách: PSA Peugeot Citroën - patriacej medzi technologicky najnovšie závody v skupine Groupe PSA, Boge Elastmetall Slovakia – výrobcu gumokovových a plastových dielov, ktoré tlmia vibrácie motorov a podvozkov vo všetkých typoch motorových vozidiel a Antolin Trnava – ktorý je významným svetovým dodávateľom komponentov pre automobilové interiéry.
Keď sa obzrieme za Fórom praktickej údržby 2018, účastníkov bolo tento rok 230. Za sedem rokov prišlo na podujatie 1 134 aktívnych účastníkov, ktorí boli zo 400 firiem, rečníkov bolo 50...
Tento rok sa ešte stretneme na diskusnom fóre Praktická cesta k Industry 4.0 v údržbe – 03. 10. 2018 v Žiline.

TEXT Ľudovít Boledovič FOTO archív IPA