ipa02Pri príprave druhého ročníka konferencie Fórum kvality sme sa rozhodli rozvinúť aspekt kvality o niečo širšie, ako ponúka pohľad len priemyselného podniku. S kvalitou sa stretávame v našom každodennom živote oveľa častejšie ako sa môže na prvý pohľad zdať. Konferencia vám nedá vedecký návod ako by to mohlo fungovať, ale reálnu skúsenosť, ako to funguje.

 

Praktické tipy z priemyselných podnikov
V prvom bloku prednáškovej časti chceme venovať priestor na odovzdanie skúseností s riadením a optimalizáciou kvality v priemyselných podnikoch. Toto odvetvie je doslova presiaknuté požiadavkami rôznych certifikačných kritérií, a preto chceme dať účastníkom praktické tipy ako prejsť certifikáciou spôsobom, ktorý ich príliš neotrávi a zároveň dá návod ako sa vyhnúť chybám, ktorými si viaceré firmy pri tomto procese prešli. Tipy odovzdá účastníkom Štefan Proň, konateľ spoločnosti Q-System.
V rámci tohto priemyselného bloku odznie tiež pohľad manažéra pre riadenie ľudských zdrojov Ivana Nemetha zo SMZ, a. s., Jelšava, ktorý naznačí východiská pre zapájanie a výber ľudí do projektov riadenia kvality.
Z moderného závodu v rámci automotive odvetvia predstaví skúsenosti uplynulých troch rokov pri postupe budovania a implementácie konceptu Six Sigma, tréningoch a rozvoji Six Sigma špecialistov a výsledkoch ich projektovej práce Vladimír Kollár, Boge Elastmetall Slovakia.

Ako predvýrobné fázy rozhodujú o kvalite
Fakt, že o kvalite produktu sa rozhoduje už v jeho predvýrobnej fáze, zdôrazní prednáška pomerne mladej, ale úspešnej nemeckej spoločnosti SENSODRIVE z Mníchova, ktorá sa zaoberá vývojom mechatronických produktov, pričom čelí pri vývoji výzvam ako zvládnuť komplexnosť, stúpajúcu interdisciplinaritu pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti.

Kvalita a optimálne náklady v bankovníctve
Svojou cestou zabezpečovania kvality ponúkaných produktov a služieb pri vynakladaní optimálnych nákladov v bankovníctve, i to prečo je to pre klientov banky i banku samotnú dôležité, nás inšpiruje jedna z najúspešnejších a najinovatívnejších bánk Slovenska – spoločnosť Tatra Banka.

ipa01

Kvalita a ľudské zdravie
Na záver prednáškového bloku odznie príspevok, ktorý zaujme bezpochyby každého prítomného, pretože sa dotkne faktorov kvality ľudského zdravia z perspektívy medicíny.
Nechceme, aby naši hostia boli len v polohe počúvajúceho účastníka, preto druhý deň bude pokračovať moderovanou diskusiou prednášajúcich hostí a všetkých účastníkov. Diskutovať budeme všetko to, čo konkrétnych účastníkov vo väzbe na kvalitu zaujíma a tiež to, čo odznelo v rámci prednášok a je širší záujem to ďalej hlbšie analyzovať.

Baťovci - stále živí odkaz histórie
Na úvod panelovej diskusie sme zaradili, veríme, že veľmi inšpiratívny moderovaný blok pod názvom „Baťovci - stále živí odkaz histórie.“ O svoje neoceniteľné životné i pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa s nami podelia členovia klubu ABŠ (Absolventu Baťovy školy práce). Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili.

Obsahová časť Fóra kvality 2018 bude v podvečer doplnená zaujímavou ochutnávkou vín od vybraných slovenských pestovateľov.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na 2. ročník Fóra kvality, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. a 30. 5. 2018 v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina. Veríme, že konferencia bude pre všetkých prínosom a spoločne dokážeme zdieľať odborné znalosti a osobné praktické skúsenosti. Celý program nájdete na www.forumkvality.sk.

TEXT/FOTO Ing. Peter Kormanec, IPA Slovakia, s.r.o.