obr1Spoločnosť SOVA Digital zorganizovala v dňoch 13. a 14. februára v hoteli Partizán na Táloch prvý ročník konferencie TRENDUSTRY zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0.


TRENDUSTRY – Smart Industry Conference sa venovala problematike digitalizácie podnikov v celom rozsahu ich činnosti. Sústredila sa na hľadanie riešení pre lepšie fungovanie procesov pri využití súčasných technológií cez praktické a reálne aplikácie a s dôrazom na dostupnosť pre bežné firmy. Konferencia bola svojim zameraním určená pre stredný a vyšší manažment, pre výkonných pracovníkov začlenených do jednotlivých procesov i pre podnikových IT.
Konferencii predchádzalo tradičné stretnutie používateľov softvérových riešení od Siemensu pod názvom PLM forum.

obr2

Reportáž z konferencie pripravujeme do marcového vydania Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý