hannover messe 1Celý svet priemyslu sa jedenkrát do roka stretáva v nemeckom Hannoveri. 200 000 odborných návštevníkov a viac ako 5000 vystavovateľov – to generuje vyše 5,6 milióna obchodných kontaktov počas piatich veľtrhových dní. Ale samotnými číslami sa význam vedúceho svetového veľtrhu popísať nedá.


Veľtrh HANNOVER MESSE je ohniskom, v ktorom sa všetky horúce témy jednotlivých odvetví priemyslu posúvajú vpred: Priemysel 4.0 (digitalizácia výroby), Integrated Energy, Smart Supply, Predictive Maintenance, Cobots, Digital Twin. V Hannoveri sa kladú základy pre výrobné a energetické systémy budúcnosti. V apríli 2018 sa k tomuto portfóliu pridružuje navyše aj téma intralogistiky. Veľtrh CeMAT sa koná paralelne s HANNOVER MESSE. Tým činom bude v Hannoveri komplexne znázornená súhra tém Priemysel 4.0 a Logistika 4.0.

* * * * *
Na špičkovom podujatí priemyslu nesmie chýbať ani politika. HANNOVER MESSE už tradične otvára nemecká kancelárka alebo nemecký kancelár, ako aj hlava príslušnej partnerskej krajiny. Toho roku je partnerskou krajinou veľtrhu Mexiko.
* * * * *

Medzinárodná priemyselná platforma pre hospodárstvo a politiku
Súhra automatizačnej a energetickej techniky, intralogistiky, IT-platforiem a umelej inteligencie poháňa digitálnu transformáciu priemyslu neustále ďalej vpred. Potenciál tohto vývoja je prezentovaný hlavnou témou veľtrhu HANNOVER MESSE 2018 - „Integrated Industry – Connect & Collaborate“. „HANNOVER MESSE je miestom, kde sa razantný vývoj Industrie 4.0 a jeho dôsledky dajú sledovať naživo,“ hovorí Marc Siemering, generálny riaditeľ HANNOVER MESSE. „Hannover je stimulátor pre Priemysel 4.0. Len tu je digitálna transformácia viditeľná ako komplexný systém.“
Pojem Priemysel 4.0 alebo aj Integrated Industry je priamo spätý s veľtrhom HANNOVER MESSE. Preto aj priťahuje množstvo významných činiteľov z hospodárstva a politiky, ktorí sa chcú bezprostredne informovať tam, kde je nielen prezentovaná momentálna situácia, ale kde je na fórach a konferenciách budúcnosť priemyslu priamo koncipovaná. V mnohých krajinách existujú podporné programy pre digitalizačné iniciatívy. Veľtrh HANNOVER MESSE ponúka jedinečnú príležitosť porovnať celosvetové vízie a koncepty k téme Priemysel 4.0. Navyše HANNOVER MESSE ponúka najdôležitejšiu platformu pre technologický transfer a je to celosvetovo jediné podujatie, ktoré znázorňuje kompletný priemyselný hodnototvorný reťazec: od vývoja produktov až po ich výrobu.

* * * * *
Vedúci veľtrh priemyslu prekvitá. V uplynulom roku prišlo celkovo 60 % firiem zo zahraničia, presnejšie: zo 70 krajín sveta. Zo strany návštevníkov sú to jednak manažéri malých a stredných firiem, ale aj generálni riaditelia medzinárodných koncernov, ako Apple, Foxconn, Microsoft alebo Volkswagen, pre ktorých cesta do Hannoveru patrí k fixným termínom v ich kalendári. Každý tretí návštevník prichádza zo zahraničia, každý druhý z najvyššieho stupňa vedenia firmy. Až 70 % návštevníkov má rozhodovacie kompetencie a každý druhý hľadá nových dodávateľov. Priemerný investičný rozpočet jedného návštevníka je 550 000 Euro.
* * * * *

Partnerskou krajinou je Mexiko
Mexiko, ako partner veľtrhu HANNOVER MESSE 2018 využije príležitosť svetovému priemyslu prezentovať svoje nové technologické témy, investičné možnosti, inovatívne rozvojové stratégie a výskumné projekty. Témy ako Priemysel 4.0, energetika a technológie životného prostredia, odborná výuka, startupy a zahraničné investície, predstavujú Mexiko ako zaujímavé miesto priemyslu a rovnako ako inovatívneho a otvoreného partnera. Ku prehláseným cieľom mexickej vlády patrí stanovenie strategických a infraštrukturálnych medzníkov pre úspešnú štvrtú priemyselnú revolúciu. Okrem toho chce Mexiko HANNOVER MESSE využiť na dobudovanie vlastných zahraničných obchodných vzťahov a okrem iného aj urýchliť rokovania o Dohode o voľnom obchode s Európskou úniou.

hannover messe 2

Počnúc robotikou, cez elektromobilitu, až po intralogistiku
K najdôležitejším témam v rámci automatizácie patrí robotika. Na HANNOVER MESSE demonštrujú svoje riešenia pre Smart Factory firmy ponúkajúce roboty, integrované systémy a úchopovú techniku. Pretože roboty a dopravné systémy bez vodiča sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou modernej výroby. Kooperácii človek-stroj dávajú permanentne nový rozmer. Nové odvetvie výstavy sa okrem toho zaoberá inovatívnymi konceptami elektromobility a dopravy. Názov „Electric Transportation Systems“ nezahŕňa iba vozidlo, ale aj potrebnú infraštruktúru, do ktorej bude energetický systém budúcnosti integrovaný. HANNOVER MESSE je medzinárodné politické pódium, na ktorom sú diskutované nové technologické riešenia na tému mobility budúcnosti.

* * * * *
Od 23. do 27. apríla 2018 pokryjú veľtrhy HANNOVER MESSE a CeMAT celý výstavný areál v Hannoveri a budú prezentovať ako funguje fabrika budúcnosti a aký podiel má na tom intralogistika. Hlavnou témou veľtrhu CeMAT je „Connected Supply Chain Solutions“, v rámci ktorej dostanú firmy odpovede na to, akým spôsobom sa dá zásobovací reťazec poprepájať a digitalizovať.
* * * * *

Celosvetovo najvýznamnejší priemyselný kongres a centrum pre startupy
HANNOVER MESSE ponúka viac ako tisíc konferencií alebo fór a tým pokrýva všetky relevantné témy: Priemysel 4.0, internet vecí, digitálna transformácia, kybernetická bezpečnosť, inteligentné siete a decentrálne zásobovanie energiou. Programy ako Tec2You, Job & Career a WoMenPower motivujú žiakov chopiť sa štúdia technického zamerania, alebo pomáhajú pracujúcim zorientovať sa v plánovaní kariéry. Podujatie Global Business & Markets v hale 3 je významným európskym miestom stretnutia pre zahraničný obchod.
Dopyt po startupoch z oblasti priemyslu neustále rastie. Young Tech Enterprises v hale 3 je centrom startupovej scény na HANNOVER MESSE a stretávajú sa tu firmy a novozaložené podniky so startup – sieťami, akcelerátormi a spoločnosťami na podporu hospodárskeho rastu. Program pozostáva z centrálneho fóra, súťaží, matchmakingových akcií a workshopov. Účastníci profitujú tak z blízkosti ku startupom a spoločností na podporu hospodárskeho rastu v rámci Research & Technology v hale 2, ako aj z blízkosti investorov na Global Business & Markets.

hannover messe 3

HANNOVER MESSE – Get new technology first!
HANNOVER MESSE je hlavný svetový veľtrh priemyslu. S vedúcimi témami „Integrated Industry“ a „Integrated Energy“ je globálnou platformou pre priemysel 4.0. Najbližšie sa bude konať od 23. do 27. apríla 2018 v nemeckom Hannoveri. Päť vedúcich výstav – IAMD–Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply und Research & Technology – detailne znázorňuje digitalizáciu vo výrobe a energetické systémy. Súčasne sa na hannoverskom výstavisku koná CeMAT, hlavný svetový veľtrh intralogistiky a manažmentu zásobovacích reťazcov. Partnerskou krajinou HANNOVER MESSE 2018 je Mexiko.

TEXT Ida Špányiová FOTO Deutsche Messe