Obrazok TRENDUSTRY mSúčasné trendy v priemysle prepisujú všetky historické poznatky, ktoré sme v oblasti technického pokroku doteraz poznali. Podniky dnes pri snahe nastaviť sa na smart riešenia robia množstvo manažérskych a procesných rozhodnutí, tie môžu byť vydarené, ale rovnako aj chybné a významne zdržiavajúce a komplikujúce pôsobenie na trhu. Dlhodobejšie tápanie, alebo systém pokus-omyl pri hľadaní správnej cesty, je veľkým rizikom. Preto podniky vyhľadávajú informácie, študujú riešenia, snažia sa diskutovať na tieto témy s kompetentnými na rôznych fórach a postupne sa posúvať k smart verziám svojich podnikov.


Narážajú však na absenciu informácií a odborných formátov, na ktorých by získali ucelený strategický pohľad na transformáciu výroby vo vzťahu k Industry 4.0. Potvrdil to aj prieskum realizovaný začiatkom septembra 2017 odbornou platformou Industry4UM. Podľa jeho zistení až dvom tretinám firiem chýbajú dôležité informácie pre strategické rozhodnutia, ktoré by boli odbornejšie, špecifickejšie a súčasne komplexnejšie. Jednoducho, trh si dnes naliehavo žiada a nevyhnutne potrebuje iný charakter a kvalitu informácií ako doteraz.

Foto p.Morhac m
Martin Morháč

Zaplať a prednášaj si čo chceš
SOVA Digital dlhodobo monitoruje situáciu na trhu, a preto na potreby podnikov reaguje konferenciou Trendustry, ktorá už 13. - 14. februára ponúkne odporúčania pre jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0. „Efektívny konferenčný formát musí problematiku chápať komplexne a všetky procesy vo firme a okolo nej musia byť integrované. Preto by témy prednášok mali na seba nadväzovať a vzájomne sa dopĺňať,“ vysvetlil Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital. Konferencie, ktoré dnes majú pre podniky zmysel, sú tie, ktoré vytvárajú ucelené kvalitné informácie. Naopak tie, pri ktorých platí „zaplať si a prednášaj si čo chceš“, sú zväčša stratou času a financií.
Z uvedených dôvodov sa Trendustry 2018, na tému Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov, bude ako prvá konferencia na Slovensku zaoberať digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností. Ako prvá pomenuje kľúčový prístup v riadení transformačných zmien podnikov na ich smart verzie. Práve v tejto oblasti firmy potrebujú inšpirácie, spoznať možnosti a príležitosti. Konferencia ponúkne zástupcom slovenských priemyselných podnikov jedinečný pohľad na strategické a technologické riešenia pre lepšie fungovanie procesov. Predstaví aj praktické a reálne aplikácie aktuálnych trendov v praxi a, samozrejme, vytvorí priestor pre tak potrebný networking a vzájomnú výmenu informácií.

Kuchárka pre Industry 4.0 neexistuje
Treba si uvedomiť, že digitalizácia, ako kľúčový koncept Industry 4.0, nie je pre podnik jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces, na ktorý nie je jednoznačný recept. Firma si nemôže otvoriť manuál a začať aplikovať, ale musí si nájsť svoju vlastnú cestu k zvyšovaniu svojej výnimočnosti a konkurencieschopnosti. A tá je postavená aj na kvalitných informáciách. Digitalizácia sa dnes stáva základným nástrojom pre zvládanie dynamiky zmien v priemysle. Skrýva obrovský potenciál, ktorý musia firmy využiť na to, aby systematicky budovali okolo svojich procesov, produktov a služieb digitálny ekosystém. A pri jeho budovaní je potrebné opustiť zaužívané postupy a začať využívať IT riešenia na veci, ktoré roky robili inak.
To nie je jednoduché. Pri tomto prístupe je potrebné premyslieť si dôkladne ako problematiku uchopiť, kde začať a ako pokračovať. Keďže „kuchárska kniha“ s receptom ako zvládnuť prechod na digitalizovaný podnik neexistuje, je potrebné absolvovať kvalitné odborné fóra, množstvo diskusií ako postupovať. Jednou z príležitostí bude určite aj nový obsahový konferenčný formát Trendustry, ktorý odpovie na otázky ako viesť podnik cestou k transformácii na jeho budúcu digitálnu verziu.

TEXT/FOTO Adriana Bendová