schier technik EDUDňa 22. novembra 2017 sa v hoteli MAGNUS v Trenčíne uskutočnil už štvrtý ročník EDU konferencie pre školy 2017. Organizátorom tejto konferencie je firma Schier Technik Slovakia, s. r. o., ktorá je autorizovaným predajcom 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému SolidCAM v Slovenskej republike. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 25 základných, stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Firma sa snaží upevňovať a aj rozširovať svoju základňu škôl s technickým zameraním.


Konferenciu otvoril konateľ spoločnosti Schier Technik Slovakia, s. r. o., Radoslav Zavřel. Vo svojom príhovore privítal všetkých hostí a vysoko ocenil záujem o konferenciu medzi pedagogickými a vedecko – pedagogickými pracovníkmi.
Prvý bod programu tvorili novinky SOLIDWORKS EDU 2017-2018 odprezentované Tomášom Šustom. Za nimi nasledovalo predstavenie noviniek v SolidCAMe Kornelom Ninisom. Cieľom ďalšej prezentácie s názvom „SOLIDWORKS: Animácia, Vizualizácia a Electrical“ bolo informovať účastníkov o iných možnostiach využitia SOLIDWORKSu. Na konferencii sa predstavila aj novinka „APPS FOR KIDS“, ktorá je vytvorená ako webová aplikácia. Tá je určená hlavne pre žiakov a pedagógov základných škôl. Slúži na jednoduché modelovanie, úpravu vzhľadov a tvorbu mechanizmov. Konferencia bola doplnená odbornou prednáškou doc. Ing. Jozefa Majeríka, PhD. z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne na tému: „Využitie CAD/CAM/Geomagic na TnUAD“. Technik a špecialista pre SOLIDWORKS Tomáš Šusta informoval o možnostiach certifikácie študentov a učiteľov v SOLIDWORKSe. Záver konferencie bol venovaný prednáške „Využitie SOLIDWORKS pri 3D tlači“, ktorú predniesla Zuzana Grešová zo SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou.
Pred ukončením konferencie sa vyhlásila súťaž pre študentov „3D modelovanie v SOLIDWORKS“, ktorá sa bude konať 14. februára 2018 na SOŠ strojárskej v Bánovciach nad Bebravou, kam boli všetci srdečne pozvaní.

TEXT/FOTO Katarína Hrabovská