vyrobny manazment 2017Jeden z najúspešnejších projektov spoločnosti IPA Slovakia pod názvom Výrobný manažment sa koná v týchto dňoch – 25. - 26. októbra, v Žiline.
Vyše 210 slovenských a českých výrobných a manažérov informačných a komunikačných technológií a systémov si vymieňalo skúsenosti z implantácie podnikových IKT- riadiacich procesov: PLM, SFC či APS.
Základnou témou bola implementácia systému Toyota KATA. „ Je to systematický spôsob myslenia a konania, kombinujúca vedecký prístup k riešeniu problémov s technikami „kaučovania“, novými spôsobmi riadenia firemných procesov,“ hovorí v úvode podujatia Tilo Schwarz, špecialista na aplikovanie KATA.
Viacero firemných prezentácií sa tak venovalo vlastným skúsenostiam zo zavádzania systému Toyota KATA. A čo je zvlášť potešiteľné, odzrkadlujúce výnimočnosť týchto podujatí, že samotní účastníci diskutujú s rečníkmi, kladúc im množstvo otázok – je to neformálna diskusia, pokračujúca v neformálnych rozhovoroch aj mimo konferenčnej sály.
Príspevok o siedmej konferencii Výrobný manažment nájdete v mesačníku Strojárstvo/Strojirenství.

TEXT/FOTO Ján Minár