walter 1Walter Slovakia, s. r. o., zorganizovala v termíne od 21. do 22. 9. 2017 školenie v oblasti vysokovýkonného opracovania neželezných kovov nástrojmi z polykryštalického diamantu, tzv. PKD, v príjemnom prostredí pod Tatrami, kde sa stretli zástupcovia viacerých spoločností, zástupca akademickej pôdy z Technickej Univerzity vo Zvolene a odborník v PKD obrábaní, ktorý prezentoval najnovšie trendy a vývoj v tejto oblasti, Massimo Romaniello z Nemecka, manažér predaja a dizajnu PKD firmy Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH, ktorá je súčasťou skupiny Walter.
Zaujímavá prezentácia, kde bola predstavená firma Werner Schmitt s kompletným výrobným procesom, históriou a možnosťami produkcie bola predmetom diskusie so záverečným pozvaním na osobnú návštevu závodu.
Stretnutie sa ďalej nieslo v zmysle získania hlbšej znalosti procesov od výroby PKD polotovarov cez náročné manuálne pájkovanie PKD plátkov na telesá nástrojov po finálne dokončovacie procesy závislé na požiadavkách zákazníka.
Massimo Romaniello predstavil na konci prezentácie úspešne realizované projekty, čím priblížil na praktických príkladoch možnosti v tejto oblasti.

walter 2
Spoločne sa nám podarilo vytvoriť dobrú atmosféru, ktorá prispela k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí v oblasti opracovania neželezných kovov a kompozitných materiálov.

TEXT/FOTO Mária Bašťovanská, Walter Slovakia