IMG 2492EMO Hannover, už od 18. do 23. septembra otvorí svoje brány na výstavisku v nemeckom Hannoveri, kde predstaví aktuálny stav na poli výrobných technológií na celom svete a poskytne náhľad do budúceho vývoja.

Výrobná technológia je kľúčovým faktorom pre technologický pokrok v priemyselnej výrobe. Je nevyhnutná pre moderný a konkurencieschopný priemysel. Produktivita, kvalita a flexibilita patria medzi najdôležitejšie požiadavky. Digitalizácia dáva týmto trom cieľom nový impulz.
Výrobná technológia poskytuje riešenia pre existujúce výzvy zo strany zákazníkov: zmenený dopyt, rýchlejší vývoj produktov, menšie výrobné série, flexibilnejšia výroba. „Procesy sa stávajú efektívnejšími a udržateľnejšími, pracovné postupy flexibilnejšie. Vznikajú nové stratégie s pridanou hodnotou a obchodné modely,“ opisuje Markus Heering, riaditeľ VDW (Zväz nemeckých výrobcov obrábacích strojov) ich účinky. Priemysel musí tiež vyrábať v nových podmienkach vzhľadom na nové politické priority, nové zákony alebo globálne dohody, ako napríklad Green Deal v Európe.
Preto je mottom tohtoročného veľtrhu EMO „InnovateManufacturing“. Na jednej strane vyzýva zákazníkov, aby investovali do nových technológií a na druhej strane motivuje výrobcov, aby predstavili svoje súčasné inovácie a riešenia.

Tri prierezové témy
Výrobná technológia sa nachádza uprostred transformačného procesu priemyslu, ale je tiež súčasťou riešenia. Tohtoročné EMO preto bude aj o troch náhľadoch (Future Insights) ako bude vyzerať budúcnosť priemyslu.
Prvou výzvou bude budúcnosť podnikania (The Future of Business), ktorá sa dotýka nových trhov (India, Afrika), nových obchodných modelov, príležitostí a potenciálu inovačnej kultúry vo firme, zavádzania agilných metód a vytvárania metodickej odbornosti, zmeny štruktúr a pracovných postupov. EMO Hannover je preto veľkou platformou poznatkov nielen pre techniku, ale aj pre organizáciu, stratégiu a metódy v podnikoch.
Druhá téma The Future of Connectivity sa bude zaoberať trendmi okolo Priemyslu 4.0, priemyselným internetom vecí (IIoT), digitálnymi obchodnými modelmi, prediktívnou údržbou, strojovým učením, konektivitou, interoperabilitou a umelou inteligenciou, rozšírenou a virtuálnou realitou. IT a softvérové inžinierstvo sú dnes kľúčovými faktormi pre výrobnú technológiu, datamining je príležitosťou pre nové obchodné modely. Konektivita je základom pre vertikálne prepojenie vo fabrike a horizontálne prepojenie s dodávateľmi a zákazníkmi pozdĺž celého dodávateľského reťazca. Oboje ukáže EMO Hannover 2023 a preto ponúka nové ťažisko – IoT vo výrobe. „Chceme tak zladiť všetky aspekty digitálnej továrne,“ hovorí Markus Heering.
Dôležitou východiskovou základňou na prepojenie sú otvorené štandardy rozhraní na komunikáciu medzi rôznymi strojmi, zariadeniami a softvérom. V Nemecku sa už niekoľko rokov aktívne rozvíja a medzinárodne propaguje vývoj globálneho jazyka výroby založeného na OPC UA pod značkou umati. EMO Hannover aj v tomto roku opäť naživo ukáže spojenie rôznych výrobcov a systémov a predstaví, ako sa prepojenie odvíja od oblasti výroby až po IT štruktúru a ako sa pomocou údajov môže optimalizovať výroba.
Treťou tematickou oblasťou je The Future of Sustainability in Production, ktorá sa bude zaoberať integráciou udržateľnosti, jedným z najnaliehavejších problémov dneška, už do plánovaných investícií. „Na výstave predstavia preventívne prístupy, riešenia a koncepty pre šetrnú výrobu a plánovanie, cyklické hospodárstvo vo výrobe, cirkulárnu pridanú hodnotu, energeticky účinnú výrobu, udržateľné dodávateľské reťazce a bezpečné pracovné prostredie,“ približuje M. Heering prínos veľtrhu z pohľadu organizátora. Okrem mnohých individuálnych vystavovateľov, ktorí prinášajú riešenia v tejto oblasti, bude na výstavisku špeciálna zóna s hlbším pohľadom na výrobu a spájajúca vedecké výstupy s praktickým uplatnením. Zameria sa na energetickú účinnosť, doteraz zanedbávanú tému, ktorá však prináša veľký potenciál.
Na veľtrh sa v tomto roku prihlásilo 1 800 vystavovateľov zo 42 krajín. Tretina pochádza z domáceho Nemecka, medzi ďalšie významne participujúce krajiny patrí Čína, Taliansko, Taiwan či Švajčiarsko. Z Českej republiky sa prihlásilo 19 subjektov a zo Slovenska sa medzi vystavovateľmi objaví spoločnosť Staton.

EMO Hannover 2023

Inšpirácie a nové impulzy
Ako návštevníkov vás na EMO 2023 čaká kompletná škála najmodernejších výrobných technológií, od celosvetových lídrov na trhu až po inovatívne startupy. Obrábacie a tvárniace stroje, výrobné systémy, presné nástroje, meracie systémy, automatizovaný tok materiálu, výpočtová technika, priemyselná elektronika a príslušenstvo – objavte celé spektrum výrobnej techniky a hovorte s profesionálmi z priemyslu a vedy o trendoch celého odvetvia.

Čo vás čaká :
Inovácie: Jedinečný náhľad na riešenia výrobných technológií zajtrajška.
Inšpirácie: Nechajte sa inšpirovať perspektívnymi témami a podieľajte sa na budúcnosti produkcie.
Informácie: Okúste technologický pokrok na vlastnej koži a získajte od expertov z prvej ruky najnovšie poznatky.
Perspektívy: Objavte zaujímavé obchodné modely a možnosti na svetovo najdôležitejšej business-platforme.
Kontakty: Stretnite všetkých dôležitých obchodných partnerov na jednom mieste, profitujte z cenných náhodných stretnutí a spojte sa s celou branžou.
Investície: Získajte všetky dôležité informácie pre vaše budúce investičné rozhodnutia.

BEZPLATNÉ VSTUPENKY!
Časopis Strojárstvo/Strojírenství vám prináša 200 bezplatných elektronických vstupeniek. Pomocou nasledujúceho odkazu https://visitors.emo-hannover.de/en/?open=ticketRegistration&code=yhQGo sa dostanete na webovú stránku registrácie/aktivácie eTicket-u. Následne obdržíte e-mailom personalizovanú vstupenku. Ak ste dostali bezplatný lístok, platia nasledujúce pokyny na dodržiavanie pravidiel: https://vdw.de/en/compliance-en/ Prajeme vám príjemný a obohacujúci zážitok na EMO HANNOVER 2023!

Text Michal Múdrý Foto EMO Hannover