obr1Vďaka podujatiu LASYS meets Central Europe sa od 30. do 31. mája 2017 v Trnave stretli poskytovatelia riešení z oblasti opracovávania materiálov pomocou lasera a priemyselní používatelia.
Cieľom iniciatívy Messe Stuttgart a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slovensko) bolo sprostredkovať účastníkom konferencie aktuálne know-how týkajúce sa laserovej technológie – na zvýšenie kvality a efektivity v ich výrobe. Okrem toho otvorila táto udalosť aj nové trhové šance pre výrobcov v rastúcej slovenskej produkcii automobilov.

Reportáž z podujatia prinesieme v letnom čísle nášho magazínu.

TEXT/FOTO Michal Múdrý