obrHotel Patria na Štrbskom Plese každoročne v tomto období hostí jednu z najpočetnejších profesijných organizácií Slovenskú spoločnosť pre údržbu (SSÚ).
V poradí 18. ročníka Národného fóra údržby sa aj v tomto roku stretlo na dvojdňovom snemovaní vyše 220 odborníkov -manažérov údržby z rozhodujúcich priemyselných odvetví.
Podujatie hostí nielen „údržbárov“, ale aj na dve desiatky predstaviteľov firiem, ktorí ponúkajú firmám najmä diagnostické prístroje a komunálne náradie. Medzi účastníkmi sme stretli nemeckých, anglických, českých aj poľských odborníkov.
Program Fóra začal milou udalosťou a to vyhlásením Údržbára roka, v tomto roku to bola netradične dáma doc. Ing. Viera Peťková, PhD., popredná odborníčka aj vo svetovom merítku v oblasti diagnostiky potrubných systémov, hlavná manažérka údržby v eustream, a. s., a tiež pedagogička na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, autorka niekoľkých zásadných publikácií venujúcich sa oboru.

Viac o podujatí v ďalšom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár