obr1Redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství navštívila počas dvoch dní tri podujatia popredných českých priemyselných firiem.

Prima Bilavčík oslavoval
Štvrťstoročnicu firmy Prima Bilavčík z Uherského Brodu, dodávateľa prístrojov pre meranie a metrológiu, si jej osadenstvo pripomenulo tradičným zákazníckym dňom.
Majiteľ a konateľ Petr Bilavčík spolu so svojimi špecialistami takmer stovke spokojných obchodných partnerov predstavil vybavenie a funkčnosť unikátnych laboratórií, v ktorých vykonávajú aj zákazkovú kalibráciu prístrojov. V Prima akadémii, čo je druhý objekt firmy, zasa prebehla ukážka súradnicových meracích prístrojov. Unikátnym je napríklad počítačový tomograf pre nedeštruktívne testovanie Wetrh TomoScope HV 500.
Nielen meraním sa účastníci podujatia zaoberali. Vo večerných hodinách testovali dari prírody, ktorými je južná Morava svetoznáma...

obr2
Prima Bilavčík

 

Kovosvit MAS hlási: Ideme ďalej
Redakčná cesta „zeměmi českými“, po utorkovom zastavení u Petra Bilavčíka, pokračovala stredou 5. apríla na ju Čiech do Sezimovho Ústí, sídla firmy Kovosvit MAS.
Kovosvit MAS je z najhoršieho vonku, povedal staronový generálny riaditeľ firmy Libor Kuchař na tradičných dňoch otvorených dverí. Podujatia sa počas dvoch dní zúčastnili viac ako dve stovky podnikateľov, kooperujúcich firiem a potenciálnych klientov. Za prvý štvrťrok firma dosiahla 330 mil. obrat (v Kč), pod čo sa podpísal najmä predaj 67 strojov. Firma za ostatný rok vyriešila platobné problémy a vyrovnala svoje podlžnosti voči zamestnancom, zrovnala svoje vzťahy voči obchodným partnerom a záväzky voči štátu.
Hitom tohtoročného podujatia bola svetová premiéra stroja WeldPrint 5AX, umožňujúceho hybridnú výrobu kombináciou operácie obrábania a navarovania kovu.

obr3
Tecnotrade, obráběcí stroje

 

Tri novinky v portfóliu

Tretím redakčným zastavením bola návšteva firmy Tecnotrade, obráběcí stroje, z Kuřimi. Aj tu v sa v tomto týždni stretli manažéri a majitelia firiem z oblasti trieskového obrábania.
Konateľ spoločnosti Milan Ševčík, so svojim tímom, pripravil v oboch predvádzacích halách celý sortiment obrábacích strojov, najmä značky Doosan.
Ako nám prezradil, v tomto roku zatiaľ predstavujú tri novinky na našom trh: „dvojičky“ - trojosový CNC sústruh LINX 2100 a LINX 2100 LMA, predĺžený s poháňanými nástrojmi. Treťou novinkou je PUMA SMX 3100 S.
Viac o podujatiach si prečítate v májovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství. A ešte viac uvidíte na májovom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde trojica firiem nebude chýbať!

TEXT/FOTO Ján Minár