tit26. 7. 2011

Začiatok júla patril v Dubnici nad Váhom už po druhýkrát medzinárodnej vedeckej konferencii Dnešné Trendy Inovácií 2011. Odborníci z oblasti vysokoškolského vzdelávania a praxe si vymieňali skúsenosti v oblasti moderných informačných technológií a e-learningu.

 

 

Pozvanie odborného gestora podujatia, prof. Ing. Ladislava Várkolyho, PhD. prijali odborníci z univerzít, výskumných ústavov i súkromných firiem zo Slovenska, ale aj z Poľska, Ukrajiny a Českej republiky. Profesor Várkoly sa nevyhol ani porovnávaniu tohto ročníka s predchádzajúcim: „Zásadný rozdiel oproti minulému roku je v tom, že skupina tematických blokov bola rozšírená o aplikácia IKT v mobilnej a mediálnej komunikácii. Ďalším rozdielom je vyšší počet prednášajúcich z financovania vysokého školstva. Na Slovensku pomaly získavajú väčšie šance v oblasti financovania cez grantové projekty KEGA a VEGA aj súkromné vysoké školy, čo pred rokom bolo takmer nemožné. Pozitívne hodnotím aj to, že v poradných orgánoch ministra školstva majú väčšie zastúpenie reprezentanti súkromných vysokých škôl.“ Tohtoročným prekvapením počas banketu konferencie bol krst vedeckého časopisu DTI – Acta technologica Dubnicae.

 

Problém plagiátorstva

Konferencia organizovaná v dňoch 7. - 8. júla 2011 pod záštitou Dubnického technologického inštitútu nastolila aj otázku novely vysokoškolského zákona. Vo svojej prednáške sa jej venoval Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. z Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, ktorý o kvalite vysokoškolského štúdia píše aj na svojom blogu. Ocenil postupné zmeny, napríklad možnosť odňatia titulu autorovi práce, ktorá je kópiou práce niekoho iného, a to do 10 rokov od zistenia plagiátorstva. Pripravovaná novelu vysokoškolského zákona žiaľ neumožňuje postihovať všetky formy plagiátorstva, iba tie, ktoré vedú k akademickému titulu.

 

Komfort pri vyučovaní

Dnešní študenti chcú mať podľa odborného gestora podujatia pri štúdiu určitý komfort. A trendy vývoja moderných učebných pomôcok, internetových kurzov, virtuálnych laboratórií, interaktívnych učebných pomôcok a experimentov na diaľku mu v tom dávajú za pravdu.

DSC_3592m DSC_3594m DSC_3623m
DSC_3599m DSC_3609m DSC_3616m
DSC_3641m DSC_3651m DSC_3670m
DSC_3656m DSC_3665m

TEXT/ FOTO Sláva Štefancová