titulna-mala19. 7. 2011

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 37 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Vznikol tak efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, na ktorom sa podieľal aj Recyklačný fond.

 

 

Filozofia najprv vybudovať dostatočné kapacity na spracovanie starých vozidiel a až potom sa sústrediť na zabezpečenie čo najvyššieho percenta separácie, bola správna. Počet spracovateľských kapacít je dostatočný a fond už nebude podporovať formou dotácie projekty na vybudovanie nových autorizovaných prevádzok. Celkovo je automobilový priemysel – výrobcovia i dovozcovia - najzodpovednejšími subjektmi v plnení povinností pri platbách do Recyklačného fondu a likvidácii odpadov.liska-mensi

,,Očakávame, že koncom roku 2011 bude konečne spustená do prevádzky dlhoočakávaná technológia na spracovanie autoskiel v Trnave. Podobne sa majú uviesť do prevádzky aj nové investície na zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel a zhodnotenie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel. Zachováme i poskytovanie finančných prostriedkov formou paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel“, uzavrel J. Líška.

TEXT: Paper Life
FOTO: Michal Múdrý

tretia-mensia prva-mensia druha-mensia