maly12. 7. 2011

Začiatok júla patril v Dubnici nad Váhom už po druhýkrát medzinárodnej vedeckej konferencii Dnešné Trendy Inovácií 2011. Odborníci z oblasti vysokoškolského vzdelávania a praxe si vymieňali skúsenosti v oblasti moderných informačných technológií a e-learningu. Konferencia organizovaná pod záštitou Dubnického technologického inštitútu nastolila aj otázku plagiátorstva.

 

 

 

TEXT/FOTO: Sláva Štefancová