DTEZdá se, že na největší konferenci v oblasti energetiky – Dny teplárenství a energetiky 2023 – ani letos nebude o zajímavá témata nouze. I když se z pohledu běžného uživatele situace stabilizuje, obor musí být stále připraven čelit nové regulaci a přijímat nové výzvy. OZE jsou jednou z nich.

Nelze opomenout nedávnou předběžnou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou Evropy ohledně posílení směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie. Ta přibližuje evropskou legislativní továrnu k dokončení právních předpisů „Fit for 55“ s cílem dosáhnout stanovených záměrů projektu Zelená dohoda pro Evropu.
Dohoda zvyšuje závazný cíl EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 na minimálně 42,5 % ze současných 32 % a téměř zdvojnásobuje stávající podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU. Vyjednavači se rovněž shodli na tom, že EU bude usilovat o dosažení 45 % obnovitelných zdrojů do roku 2030.
„Pro teplárenství bude platit indikativní cíl zvyšovat podíl tepla z OZE o 2,2 % ročně,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek a dodává: „Současně se zpřísní kritéria pro udržitelnost biomasy, jejich splnění bude navíc potřeba prokazovat už od příkonu 7,5 MW namísto dosavadních 20 MW.“
Česká republika je obecně vnímána jako země, která v rozvoji obnovitelných zdrojů spíše zaostává. V případě tepla to však není pravda. S podílem 24,2 % výroby tepla z obnovitelných zdrojů bylo Česko v roce 2021 nad průměrem EU (22,9 %). Pokud se podaří významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v teplárenství – a řada projektů je již v běhu –, může být Česko v tomto segmentu dokonce premiantem.

Zelená energie pro teplárny
Celkovou pozici nám „kazí“ nízký podíl obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny. Ale to se má brzy změnit. Již v říjnu loňského roku evidovali distributoři elektřiny žádosti o připojení fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 17 000 MW. Protože fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu přibližně ve stejnou dobu a letní maximum spotřeby se u nás pohybuje kolem 9 000 MW, budeme už za pár let nejspíš řešit nerudovský problém – kam s přebytky zelené elektřiny. I zde může pomoci teplárenství. Pokud si teplárny pořídí elektrokotle, mohou tyto přebytky využít k náhradě fosilních paliv a současně pomoci udržovat rovnováhu v systému. Řada jich to už udělala a další se jistě brzy přidají.
Téma OZE v teplárenství je tedy velké a zcela určitě je co řešit. Na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2023 v Olomouci mu bude věnován čas nejen v oficiální části, ale zcela jistě i v kuloárech či na společenském večeru.
Konference s mezinárodní účastí Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 26. – 27. 4. 2023 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí je i společenský večer v areálu Korunní pevnůst-ky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Pořadatelem je Tepláren-ské sdružení ČR, akci organizuje firma Exponex.

Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dnytepen.cz.