balkan-maly27. 6. 2011

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s realizátorom výstavy Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline a s EXPO CENTER, a. s. Trenčín pripravili oficiálnu expozíciu Slovenskej republiky na najväčšom strojárskom a technickom veľtrhu v Srbskej republike.

 

 

Jubilejný 55. ročník veľtrh SAJAM TEHNIKE, Belehrad, je zameraný najmä na elektrotechniku, energetiku, hutníctvo, strojárenstvo, spracovanie kovov, povrchovú úpravu, dopravu, zasielateľstvo, stavebníctvo, telekomunikačnú techniku, kúrenie a ventiláciu, bielu techniku a vzduchotechniku.

Belehrad láka podnikateľov

Účasť na veľtrhu je vynikajúcou príležitosťou pre slovenské firmy na nadviazanie priamych kontaktov so srbskými partnermi a pre ich etablovanie sa na tomto trhu. Ponúkané príležitosti úspešne využívajú firmy z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska, atď., ktoré sú tradičnými obchodnými partnermi Srbska a patria tiež k rozhodujúcim investorom v krajinách bývalej Juhoslávie a južnej Európy vôbec. Na výstave sa prezentovalo 700 firiem z 26 krajín sveta, nechýbali medzi nimi lídri svetových ekonomík.

Národný stánok SR vyvolal veľký záujem a bol prvým cieľom návštevy ministra poľnohospodárstva Dušana Petroviča, ktorý ihneď po slávnostnom otvorení navštívil stánok SR a potvrdil v rozhovore s vystavovateľmi nadštandardné vzťahy a vôľu intenzívnejšej spolupráce so Slovenskom. To isté potvrdil počas návštevy stánku aj námestník ministra pre energetiku Radoslav Strikovič a prírodné zdroje Vojvodiny, ktorý zároveň požiadal ŽRK SOPK o organizáciu prezentácií slovenských spoločnosti z oblasti obnoviteľných zdrojov energie na jeseň. Srbská strana má evidentný záujem o slovenské skúsenosti a technológie v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti podnikania.

Početné slovenské investície v Srbsku, sú vnímané veľmi pozitívne a napomáhajú v dobrom prostredí pre možnosti podnikania pre slovenské podnikateľské spoločnosti. Podľa dojmov vystavovateľov aj tento veľtrh prinesie nové projekty a obchodné partnerstvá. Je však na škodu, že sa tohto zaujímavého podujatia, pod patronátom ministerstva hospodárstva zo Slovenska zúčastnilo len päť firiem, ďalšia Adrian Group, vystavovala samostatne.


TEXT/FOTO: ŽRK SOPK