TRD2022Medzinárodná súťažná prehliadka robotov – Trenčiansky robotický deň, má za cieľ ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu. V tomto roku sa konala už šestnásty raz.

Oproti minulému roku, ktorý bol ešte poznamenaný protipandemickými opatreniami, sa robotického dňa zúčastnil dvojnásobný počet súťažiacich, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Celkovo 97 tímov zo 40 základných a stredných škôl predstavilo 122 robotov. „Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Žiakov základných škôl ním chceme inšpirovať, aby išli študovať na stredné školy technické smery, a aby neskôr pokračovali v štúdiu na vysokých školách technického zamerania,“ vysvetľuje cieľ Trenčianskeho robotického dňa riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne, ktorá súťaž organizuje, Ľuboš Chochlík.

Mladí technici sú žiadaní
O podujatie je záujem aj medzi firmami, ktoré sa pre nedostatok kvalifikovaných pracovných síl usilujú upútať mladých technikov už v školách. „Mechatronika, elektrotechnika, strojárstvo sú najviac nedostatkové pracovné pozície. Tieto nevieme obsadiť,“ potvrdzuje riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Boris Ilkyw. Aj interakcia medzi študentmi a zamestnávateľmi či vysokými školami je jednou z kľúčových úloh robotického dňa. „Chceme, aby študenti komunikovali s firmami, aby sa naučili komunikovať v konkurenčnom, ale priateľskom prostredí,“ dodáva na záver Ľ. Chochlík.
Kompletné výsledky všetkých súťažných kategórií nájdete na TU.

text/foto Michal Múdrý