CEE MatusekDôležitosť dodávateľ v automobilovom priemysle je čoraz väčšia. Za posledné roky sme zistili, že dodávateľské reťazce nie sú tak stabilné ako sme si mysleli. Poskladať auto zo súčiastok z celého sveta prestáva byť nie len rentabilné a udržateľné, alebo predovšetkým z hľadiska zachovania kontinuity výroby bezpečné. Ako na túto príležitosť zareaguje stredná Európa?

Automobilový priemysel prežíva turbulentné časy. Vysporiadali sme sa s covidom, s ktorým sme sa naučili ako tak žiť. Potom prišla čipová kríza a hneď po nej energetická kríza. „Kto toto všetko prežije, bude vcelku dobre pripravený na výzvy, ktoré nás v našom priemysle čakajú. Tie výzvy pritom nebudú malé,“ hovorí prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek. Ďalšie kľúčové otázky, s ktorými sa musí automotive vysporiadať a boli aj predmetom konferencie CEE Automotive Supply Chain zameranej na dodávateľov, doplnil viceprezident českého Združenia automobilového priemyslu Robert Kiml: „Automobilový priemysel je na hranici – buď prežije, alebo neprežije. Začalo to covidom, mysleli sme si, že je to kríza storočia a nič horšieho sa už nemôže stať. Ale to sme nevedeli, že príde kríza dodávateľských reťazcov, že zrazu zistíme, že sa zmení preferencia zákazníka a príde k diskusii o tom, či máme alebo nemáme čipy. A keď sme si v tej dobe mysleli, že všetko zlé je už za nami, tak nakoniec prišla tá najhoršia vec aká len môže byť – vojna. Teraz nás ničí superinflácia, ťažko nás skúšajú ceny elektriny, jednotlivých produktov, ich dostupnosť, ale aj logistika - dodávateľské reťazce.“
V posledných troch rokoch sme zistili, že svet nie je taký jednoduchý, že dodávateľské reťazce nie sú tak stabilné ako sme si mysleli. V súčasnej podobe dodávateľský svet, kedy sa dielce vyrábajú po celom svete, nemôže dlhodobo fungovať.
Ku globálnym rizikám sa pripája transformácia, ako špecifikum automobilového priemyslu. Green Deal, emisná norma EURO VII, koniec spaľovacích motorov v roku 2035 budú znamenať totálnu prestavbu biznis modelu. Pokiaľ chce európsky automotive prežiť, musí byť lepší a efektívnejší, pretože ázijská a americká konkurencia nespí. „Účelom tejto konferencie je nadviazať vzťahy. Prepojiť finálnych výrobcov a dodávateľov medzi sebou a dokázať biznis budovať v Česku a na Slovensku. Máme schopných ľudí, máme históriu priemyslu i vzdelávania. Máme potenciál, ktorý treba využiť,“ apeloval na účastníkov konferencie R. Kiml.

Celý článok nájdete v novembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Text/Foto Michal Múdrý