vodikovy denVodík ako nosič čistej energie, cezhraničná spolupráca v rámci spoločných projektov, česká a nemecká vodíková stratégia alebo energetická bezpečnosť v súvislosti s dianím na Ukrajine. Aj také boli témy prvého ročníka konferencie Česko-nemecký vodíkový deň, ktorá sa uskutočnila v Černínskom paláci v Prahe.

Znížiť energetickú závislosť
„O vodíku sme doteraz počúvali najmä v spojení s vodíkovými autami. V blízkej budúcnosti však bude mať oveľa významnejšiu úlohu v európskej energetike a priemysle. Využitie vodíka a zvládnutie potrebných technológií predstavuje dôležitý predpoklad na dosiahnutie našich strategických cieľov: zníženie emisií skleníkových plynov a splnenie záväzkov uhlíkovej neutrality EÚ v súlade s Parížskou dohodou a súčasne zníženie závislosti na dodávkach ropy a plynu z Ruska. Vojna na Ukrajine nám názorne ukázala, že krajina nemôže byť vydierateľná a musí disponovať nezávislými zdrojmi energie. Vodík je jedným z riešení,“ uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.
„V súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine musíme efektívne využívať každý energetický zdroj, ktorý pomôže znížiť našu závislosť od Ruska. A vodík je veľmi perspektívnym energetickým nosičom, ktorý budeme podporovať. Vodík chceme používať v oblastiach, kde je jeho nasadenie efektívne. To je najmä diaľková doprava a chemický priemysel, a tam, kde neexistuje iná náhrada fosílnych palív,“ povedal minister obchodu a priemyslu ČR Jozef Síkela.
„V súčasnosti sa ukazuje, aké dôležité je obmedzenie energetickej závislosti. Prechod na vodíkovú ekonomiku umožní zapojenie významnejšieho podielu obnoviteľných zdrojov, diverzifikáciu importu z krajín, respektíve regiónov, odkiaľ sa v súčasnosti energia dováža. V budúcnosti teda môže významne prispieť aj k obnove ekonomiky Ukrajiny, s ktorou EÚ aj ČR ráta ako s významným výrobcom a dodávateľom zeleného vodíka,“ podotkol Aleš Doucek, predseda predstavenstva Českej vodíkovej technologickej platformy (HYTEP).
Namiesto hnedouhoľných baní vyrastú solárne parky vyrábajúce zelený vodík. Podľa zástupcov nemeckej strany budú vodíkové technológie na dekarbonizáciu nášho kontinentu kľúčové. Klimatickú neutralitu do roka 2050 a väčšiu energetickú nezávislosť možno dosiahnuť iba v prípade, že budeme schopní využívať vodík vo väčšom meradle, najmä v energeticky náročných odvetviach.

Elektrolyzér u bavorských hraníc
„Naše nové národné stratégie, česká a nemecká, nás inšpirovali na usporiadanie konferencie určenej na vzájomnú výmenu poznatkov. Obe naše krajiny realizujú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Máme podobnú štruktúru priemyslu, a vďaka tomu, že sme susedia, sú naše energetické sektory úzko prepojené,“ povedal Andreas Künne, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v ČR.
„Z hnedouhoľných polí v blízkosti nemeckých hraníc by sa už čoskoro mohli stať solárne parky vyrábajúce zelený vodík s potenciálom na budúcu spoluprácu. Zatiaľ čo české obce začínajú budovať svoje prvé flotily vodíkových autobusov, mali by sme sa spoločne zamerať na vytvorenie siete vodíkových čerpacích staníc. Našou víziou je, že Česko a Nemecko budú prvými krajinami s cezhraničnou vodíkovou autobusovou linkou,“ dodal veľvyslanec Künne.
„V rámci našej vodíkovej stratégie staviame na silných stránkach Bavorska v oblasti špičkových technológií a preferujeme výstavbu vodíkovej infraštruktúry. Vo Wunsiedeli, blízko hranice s Českom, vzniká elektrolyzér na výrobu zeleného vodíka. Ten predstavuje energetický zdroj budúcnosti a našu šancu urobiť ďalší krok smerom k dekarbonizácii bavorského hospodárstva,“ konštatovala bavorská ministerka pre európske záležitosti Melanie Huml.

text Tibor Šuľa foto Kryštof Turek