AMB StuttgartMezinárodní veletrh kovoobrábění AMB se vrátí do svého pravidelného cyklu a bude se konat opět ve stuttgartském veletržním centru od 13. do 17. září 2022. Všichni významní vystavovatelé z kovoobráběcího a zpracovatelského průmyslu představí své inovace a další vývoj zainteresovaným profesionálním návštěvníkům během pěti veletržních dnů.

Aktuální počet národních a mezinárodních vystavovatelů odráží vysoce mezinárodní charakter výstavy. V současné době představuje 31 % mezinárodních vystavovatelů na 29 % výstavní plochy (2018: 29 % vystavovatelů a 25 % výstavní plochy). Nejvíce mezinárodních vystavovatelů přichází z Itálie (7 %), Švýcarska (6 %) a Španělska (2 %).

Digitální řešení optimalizují procesy a nabízejí podporu pro výzvy, jako je udržitelnost a nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Pokud chcete data přeměnit na informace, existuje mnoho parametrů, s kterými je potřeba pracovat. Patří mezi ně konzistentnost a unifikace jazyka. Osoby s rozhodovací pravomocí ve výrobních společnostech potřebují neustálý přehled o produktivitě a technické dostupnosti, protože to jsou stále klíčové parametry. Kromě toho je kovoobráběcí průmysl vystaven výzvám, včetně udržitelnosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníků, které vyžadují kreativní přístup. Digitalizace nám postupně pomáhá překonávat tyto výzvy. S rostoucím počtem senzorů a chytrých programů je možné sbírat stále více dat o obráběcích strojích. Jakmile projdou dalším zpracováním, mohou tato data nabídnout zásadní informace, které pomohou optimalizovat procesy.

Vystavovatelé AMB pro snižování uhlíkových stop svých strojů
Vzhledem k rostoucímu povědomí o udržitelnosti a rostoucím požadavkům na ochranu klimatu, strojírenské a kovoobráběcí společnosti stále více dláždí cestu k efektivitě a udržitelnosti a zkoumají, kde existuje další potenciál pro optimalizaci. Mnoho vystavovatelů na AMB 2022 se také zabývá otázkou, kde lze podniknout další významné kroky k zajištění udržitelnosti hospodářské činnosti. Je tomu tak zejména proto, že o toto téma se také zajímá rostoucí část návštěvníků letošního AMB.

AMB 2018

AMB 2022 – platforma pro aktuální témata
Vedle stále dominujících témat veletrhu, kterými jsou Industry 4.0 a zlepšení účinnosti, je zde také hybridizace strojů, software a IT bezpečnost, zvýšení inteligence strojů a simulace kompletního obrábění. Odpovědi na komplexní požadavky poskytnou přednášky, fóra a konference doprovodn ého programu. I na AMB 2022 bude důraz kladen na řešení aktuálních témat: zpracování kompozitů, Blue Competence a nedostatek kvalifikovaných pracovníků v profesích MINT (matematika, IT, přírodní vědy a technologie). V rámcovém programu AMB budou hrát významnou roli také lehké konstrukce a energetická účinnost.

O veletrhu AMB
Na výstavní ploše více než 120 000m² představí přes 1500 vystavovatelů inovace a další vývoj v oblasti obráběcích a tvářecích strojů, přesných nástrojů, měřicích systémů, kontroly kvality, robotů, manipulace s nástroji, průmyslového softwaru, komponentů a příslušenství. Veletrh je podporován Asociací německých výrobců nástrojů (VDMA) a Sdružením německých výrobců obráběcích strojů (VDW).

Text/Foto Lenka Výborná