automaticaUmělá inteligence (AI), strojové vidění a strojové učení se do průmyslové výroby dostaly již před lety. Alespoň teoreticky. Razantnost, s jakou si AI nyní razí cestu do praxe, se ukáže na veletrhu automatica ve dnech od 21. do 24. června 2022 na výstavišti v Mnichově.

Řešení automatizace založené na umělé inteligenci budou velkým tématem nadcházející doby, to je nesporné. Otázkou je, jak rychle se nyní podaří tento obrovský potenciál pro výrobní podniky implementovat. Dle průzkumu společnosti Siemens se jedná o jasný výsledek:
Více než polovina vedoucích firem očekává, že průmyslové závody, stroje a kritické infrastruktury budou v příštích pěti letech již kontrolována jen umělou inteligencí.
Základním předpokladem k tomu je však komplexní digitální zasíťování pro každý komponent zapojený do výrobního procesu. Je tato překážka již odstraněna a je zajištěna autonomní výměna dat všech zúčastněných systémů tvořící základ pro inteligentní výrobu?
„Za pár let budou digitální sítě muset být implementovány plošně. Všechny komponenty si pak mohou navzájem vyměňovat data, optimalizovat se a inteligentně jednat,“ říká Patrick Schwarzkopf, výkonný ředitel Asociace robotiky VDMA + Automatizace.

Výpočetní výkon jako základ pro AI
Jaké další vlastnosti musí mít roboti pro integraci do inteligentního výrobního prostředí sděluje Dr. Werner Kraus, vedoucí oddělení robotických a asistenčních systémů ve Fraunhofer institutu: „Data obrázků nebo síly jsou základem pro funkce robota podporovaného umělou inteligencí. Většina dnešních robotů však standardně pracuje naslepo. Integrace kamery a snímače síly musí být v budoucnu součástí rozsahu výkonu standardního robota pro Smart Factory. Zásadní je také virtuální tréninkové prostředí – průmyslový robot potřebuje digitální dvojče pro generování tréninkových dat v simulaci, aby byl skutečný robot ihned produktivní.“
Navštivte veletrh automatica Mnichov a vše uvidíte živě v ukázkách mnohých vystavovatelů.

text/foto automatica Mnichov