kanton

Kantonský veľtrh, organizovaný ako virtuálna výstava, sa úspešne skončil a zaznamenal viacero rekordov pokiaľ ide o celkový počet návštevníkov, zobrazení, exponátov a zahraničných kupujúcich zaregistrovaných na veľtrhu.

„S poslaním „Kantonský veľtrh, globálny podiel" 131. Kantonský veľtrh vybudoval most v oblakoch, ktorý zhromažďuje hostí z celého sveta, spája a zdieľa rozvoj a príležitosti Číny s globálnymi trhmi a publikom," povedal Xu Bing, hovorca Kantonského veľtrhu a zástupca generálneho riaditeľa Čínskeho centra zahraničného obchodu.

Efektívna platforma na obchodovanie

131. Kantonský veľtrh vybudoval plnohodnotnú, bezhraničnú a vysoko efektívnu platformu na obchodovanie. Na poslednej výstave sa zúčastnilo celkovo 25 500 spoločností, ktoré vystavili 3 052 100 exponátov, pričom oficiálne webové stránky veľtrhu zaznamenali 10,09 milióna návštevníkov a 33,9 milióna zobrazení.

Obchodné služby poskytované na tohtoročnom Kantonskom veľtrhu podporili a pomohli dodávateľom a kupujúcim rozšíriť obchodné siete prostredníctvom rôznych fór, nových služieb a nových obchodných modelov, zón cezhraničného elektronického obchodu, finančných zón a inteligentných systémov služieb zákazníkom.

Rozšírenie siete obchodných partnerstiev

Veľtrhu sa zúčastnilo 536 000 zahraničných kupujúcich z 228 krajín a regiónov, čo predstavuje medziročný nárast o 48 % a medzimesačný nárast o 41,8 %.

Na Kantonskom veľtrhu boli tiež podpísané dohody o spolupráci so 14 zahraničnými priemyselnými a obchodnými inštitúciami, čím sa celkový počet globálnych partnerov veľtrhu zvýšil na 170 a ďalej sa tak rozšírila jeho zahraničná obchodná sieť.

Podpora regionálnych priemyselných zoskupení v menej rozvinutých oblastiach

Kantonský veľtrh vyvinul aj kreatívny podporný modul na posilnenie regionálneho rozvoja. Celkovo 975 spoločností z menej rozvinutých oblastí bolo zaradených do zóny Oživenie vidieka na podporu modernizácie vidieckeho priemyslu.

Presné párovanie dodávok a zdrojov

S cieľom podporiť presné vyhľadávanie partnerov medzi dodávateľmi a kupujúcimi 131. Kantonský veľtrh zlepšil presnosť a efektívnosť obchodného párovania pomocou zobrazených log a pohodlnejších elektronických kariet.

Okrem toho sa počas Kantonského veľtrhu konali desiatky obchodných stretnutí a propagačných podujatí zameraných na rôzne trhy a odvetvia. Z toho 50 virtuálnych propagačných akcií „Obchodný most" prilákalo takmer 4 000 kupujúcich z 57 krajín a regiónov a 8 živých prenosov „Objavte Kantonský veľtrh s Honey a Bee" si pozrelo viac ako 1,4 milióna ľudí.

TEXT tasr/-min-