2021 09 14 TOM3730Konflikt, který právě probíhá na východě Evropy, zasahuje do činností a životů všech. Válka uvrhla Evropu do schizofrenní situace, kdy na jedné straně členské státy odsuzují slovy i činy vpád ruských vojsk na Ukrajinu, na straně druhé se bez ruského nerostného bohatství neobejdou.

Agrese Ruské federace na Ukrajině posunula na první místo otázky energetické bezpečnosti a závislosti na dovozu energetických surovin. Německo už oznámilo, že se do podzimu může zbavit závislosti na ruském uhlí a do konce roku možná na ruské ropě, do poloviny roku 2024 pak může být země nezávislá i na ruském plynu. V případě České republiky jde hlavně o závislost na dovozu ruské ropy a plynu.

Jaké bude řešení?
Vyrojilo se množství zásadních otázek, na které je třeba hledat odpovědi. Jak zajistíme dodávky tepla v letošní zimě? Bude vláda chtít přehodnotit plány na rychlý konec využívání uhlí? Bude transformace teplárenství pokračovat podle původního plánu, nebo bude vláda chtít změny? Otázek je mnoho a je více než jisté, že zaznějí na nadcházející dubnové konferenci Dny teplárenství a energetiky 2022 v Olomouci, kterou už po osmadvacáté pořádá Teplárenské sdružení ČR.
Obor teplárenství se zcela jistě musí v nové situaci zorientovat – určit priority a pracovat s reáliemi. Změny nebudou probíhat pouze ve strategických plánech zdrojů. Teplárny budou měnit postupy i v krátkodobých a střednědobých plánech. Mění se ceny surovin, ekonomická situace a nálada odběratelů, schopnost uspokojovat vlastní spotřebu v sousedních zemích či v rámci celé EU.
I když témata konference Dny teplárenství a energetiky budou pod přímým dopadem událostí na Ukrajině, je nutné brát v úvahu, že případné změny v nastoupené cestě transformace oboru musí být promyšlené a brát v úvahu legislativní, ekonomické a technické souvislosti i domácí omezení, například těžitelných zásob kvalitního hnědého uhlí.
Nedávno vyřčený plán Evropské komise snížit závislost na fosilních palivech dovážených z Ruska ještě letos o dvě třetiny je více než odvážný. Proto by mělo zaznít, jak se toho dosáhne. Regiony s přístupem k moři jsou na tom s náhradou za ruský plyn lépe než vnitrozemské státy. Mezi regiony EU jsou rovněž ekonomické rozdíly a také rozdíly v síle průmyslu. To vše a mnohem více zažijí letošní Dny teplárenství a energetiky v Olomouci.

2021 09 14 TOM3415

I letos akci hostí Haná
Konference s mezinárodní účastí Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 27.–28. 4. 2022 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí je i společenský večer v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Pořadatelem je Teplárenské sdružení ČR, akci organizuje firma Exponex.
Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dnytepen.cz.

Text/Foto Denisa Ranochová