Cenu časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ na MSV Nitra 2011 získala spoločnosť TRENS a.s. Trenčín.