prof1-maleČoraz viac firiem využíva Dni otvorených dverí na stretnutia obchodných partnerov. Akcie tohto rozsahu umožňujú predviesť oveľa viac techniky a technológií, než umožňujú veľtrhy, kde je táto možnosť obmedzená nielen plochou, ale samozrejme aj financiami, pričom návštevnosť konkrétnych návštevníkov je porovnateľná alebo dokonca aj vyššia. Výnimkou nie je ani firma Profika.

 

V dňoch 12. - 13. 5. 2011 zorganizovala firma vo svojej prevádzke v Benátkach nad Jizerou Dni otvorených dverí, ktoré navštívili zástupcovia stredných a malých kovoobrábacích firiem z oblasti výroby strojov, ťažkej mechaniky, všeobecného strojárstva, výroby spojovacieho materiálu, ale aj ložiskového priemyslu, leteckého priemyslu a tiež z ČVUT - katedry strojov.

prof2Účastníci si mohli pozrieť predvádzanie CNC obrábania naživo, absolvovať odborné konzultácie s technológmi a pozrieť si CNC obrábaciu techniku HYUINDAI-KIA, konkrétne sústruhy a sústružnícke centrá. Predstavené boli aj CNC dlhotočivé automaty HANWHA vrátane automatických podávačov tyčí a vysokotlakového chladenia.

Účastníci sa mali možnosť zoznámiť tiež s výrobkami a technológiami partnerských firiem v oblasti obrábacieho náradia, programovacieho softvéru a rezných olejov a kvapalín.

 

TEXT/ FOTO: Iveta Kanisová