SOC-male33. ročník celoslovenskej prehliadky SOČ, ktorý sa konal v dňoch 24. – 29. apríla 2011 v Trenčíne, umožnil predviesť získané vedomosti a zručnosti najtalentovanejším stredoškolákom zo Slovenska. Súťaž prispieva k rozvoju tvorivosti mladých ľudí a motivuje ich venovať sa zmysluplným aktivitám, v ktorých môžu nájsť svoje ďalšie uplatnenie.

 

A niekedy doslovne – zástupcovia niektorých súkromných spoločností, navštevujú obhajoby súťažných prác s cieľom vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov.

Od zvítania po rozlúčku

Podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu, a predsedu TSK, Pavla Sedláčka, si držalo slávnostný charakter od svojho oficiálneho otvorenia na Trenčianskom hrade až po slávnostné vyhodnotenie v Posádkovom klube armády v centre Trenčína. Bolo vidieť, že si tohtoroční organizátori – Krajské centrum voľného času v Trenčíne spolu so SOŠ stavebnou Emila Bellušu v Trenčíne, ktorých metodicky gestoroval ŠIOV, dali záležať na každom detaile. Oficiálny aj bohatý sprievodný program, v ktorom mali priestor módne prehliadky, šermiarske zápasy, folklór i moderné tanečné kreácie, sa všetkým účastníkom veľmi páčili.

soc2Najlepší z najlepších

Obhajoby súťažných prác prebiehali na SOŠ stavebnej Emila Bellušu v Trenčíne. Z 5 925 nadaných žiakov, ktorí sa do SOČ zapojili, sa do celoštátneho kola v rámci 17 súťažných odborov prebojovalo 269 najlepších. Šance na víťazstvo mal každý rovnaké – členovia odborných hodnotiacich komisií, poväčšine učitelia stredných škôl, u každého spravodlivo zhodnotili formu i obsah práce a samotný ústny prejav. Ako viacerí z nich potvrdili, úroveň tohtoročných prác aj prezentácií bola veľmi vysoká a vybrať päť najlepších v rámci každého odboru, to bol problém, ktorý dal viacerým komisiám poriadne zabrať. I keď je podľa komplexných výsledkov súťaže z hľadiska umiestnenia ocenených prác najúspešnejším Trenčiansky kraj, uznanie a obdiv za kvalitnú prípravu, množstvo času a vydanej energie patrí právom všetkým súťažiacim študentom. A zdalo sa, že aj sami študenti si svoju účasť užívajú a príliš ich netrápi, na ktorom mieste skončia – na obhajobách panovala priateľská atmosféra a zdravá bojovnosť sa snúbila s humorom a aktívnym záujmom o práce súperov. Autori víťazných prác sa môžu tešiť z hodnotných vecných cien a niektorí aj zo zahraničného vedeckého pobytu, na ktorom budú reprezentovať Slovensko.

Dobrý pocit a pozvánka na ďalší ročník

34. ročník celoštátnej prehliadky SOČ sa bude konať v Trnavskom kraji, konkrétne na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch, ktorej riaditeľka prevzala na záver podujatia putovnú valašku ako symbol pokračovania súťaže. Nezostáva nič iné, len jej popriať, aby účastníci SOČ odchádzali budúci rok z Piešťan s rovnako dobrý pocitom, ako odchádzali tento rok z Trenčína.

 

soc5Budúcnosť našej spoločnosti závisí od mladých ľudí

Na otázky odpovedá PaedDr. Daniel Beníček, riaditeľ Krajského centra voľného času v Trenčíne, ktoré tohtoročnú celoštátnu prehliadku SOČ zabezpečovalo technicky a organizačne.

 

Aký význam má podľa Vás súťaž stredoškolskej odbornej činnosti?

Je to kráľovná všetkých súťaží. Stimuluje túžbu po vedomostiach a tvorivosť, ktoré sú hybnou silou každej doby. Budúcnosť spoločnosti závisí od mladých ľudí a čo my urobíme dnes pre nich, sa v budúcnosti vráti – to nie je fráza, ale realita. Preto je potrebné mladým poskytnúť optimálne podmienky pre ich vývin a SOČ je jedna z aktivít, ktorá optimálne podmienky vytvára.

 

Aké sú ohlasy na 33. ročník celoštátnej prehliadky SOČ? Ako ste spokojný s jeho priebehom?

Ohlasy na 33. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ sú veľmi dobré, a preto som s priebehom podujatia spokojný. Som rád, že sa nám podarilo zvládnuť prípravu aj realizáciu podujatia, i keď to bolo dosť náročné.

 

Čo by ste poradili organizátorom budúceho ročníka súťaže – Vašim kolegom z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch?

Na organizáciu takéhoto masového podujatia stačí menší organizačný výbor, ale zainteresovaní musia byť dôslední, vytrvalí, zodpovední a hlavne musia svoju prácu robiť so srdcom. Iba vtedy bude výsledok vynikajúci. Kolegom z Trnavského kraja želám hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti, šťastia, nech sa obklopia zodpovednými ľuďmi, ktorí budú zapálení pre SOČ. Nech sa im 34. ročník vydarí, pretože stredoškolská odborná činnosť nie je o konkrétnom kraji, ale o mládeži, podmienkach ich práce a budúcnosti.

 

Čo by ste zapriali víťazom 33. ročníka celoslovenskej prehliadky SOČ?

Víťazom želám, aby ich nápady prešli čo najrýchlejšie do praxe a aby v nej pobudli dlho. Úspechom by bolo, keby viac súkromných firiem videlo potenciál účastníkov SOČ ako svojich budúcich pracovníkov. Tak by sa mohli po skončení školy zamestnať a zostať v regióne. Na tomto mieste chcem poďakovať tým spoločnostiam, ktoré tieto možnosti už využívajú, a všetkým partnerom a sponzorom tohtoročnej celoštátnej prehliadky, hlavne generálnemu partnerovi – skupine Dupres Group, ktoré súťaž podporili.

 

TEXT: Miriama Vojteková

FOTO: Miriama Vojteková a Jozef Čery