SPCRTohtoročný Snem Svaz průmyslu a dopravy ČR počas MSV v Brne poskytol priemyselníkom priestor na odpočet činnosti vlády Andreja Babiša a súčasne umožnil zadefinovať priority v oblasti ekonomiky, podnikania a dopravy pre novú českú vládu.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák na úvod svojho výročného prejavu ocenil prácu brnianskeho výstaviska, že sa mu podarilo otvoriť 62. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. „Je tu cez tisíc firiem a to je v štvrtej vlne pandémie fantastický úspech. Máme tu čo vidieť, firmy sa posunuli v digitalizácii aj v Priemysle 4.0.“ Až po osobnom poďakovaní Jiřímu Kulišovi, odchádzajúcemu generálnom riaditeľovi spoločnosti Veletrhy Brno, sa pustil do hodnotenia spolupráce s Vládou ČR, predovšetkým za posledné dva roky. Jaroslav Hanák rovnako ocenil príspevok firiem pri riešení pandémie nového koronavírusu, ktoré prispeli k riešeniu situácie testovaním a v mnohých ďalších hygienicko-epidemiologických opatreniach.
„Za najproblematickejšiu oblasť českej ekonomiky považujem trh práce, takmer všetky firmy zápasia s nedostatkom pracovníkov. Bez zahraničných pracovníkov firmy nebudú schopné plniť objednávky,“ uviedol pri sumáre bilancovania, ktoré adresoval premiérovi Andrejovi Babišovi a ministrovi priemyslu, obchodu a dopravy Karlovi Havlíčkovi.

Priority pre novú vládu
Prvá ekonomická transformácia z 90-tych rokov je už prekonaná. Nezaistí prechod k ekonomike s pridanou hodnotou. Pre podporu ekonomiky a blahobyt v Česku bude preto podľa SP ČR potrebné zamerať sa v nasledujúcich rokoch na digitalizáciu, dopravu, export, Green deal a energetiku, trh práce, výskum a vývoj a vzdelanosť. To budú aj úlohy pre nasledujúcu vládu.
Predstaviteľom rodiacej sa vlády súčasne J. Hanák pripomenul, že jednou z prvých úloh nového kabinetu by mala byť včasná a dôkladná príprava na predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré krajine prevezme v druhej polovice budúceho roka. Množstvo spoločenských výziev, vrátane ochrany klímy, sa totiž bude odohrávať na celoeurópskej úrovni.

Komplexný odpočet činnosti dosluhujúcej vlády Andreja Babiša, reakcie jej predstaviteľov, ako aj očakávania SP ČR od novej vlády nájdete v decembrovom vydaní časopisu Strojarstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý